Didaktika Vas poziva na upisivanje programa koje će se održavati u prostoru Didaktike, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek.

Stručno usavršavanje namijenjeno je:

1. BUDUĆIM STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU, a posebno onima koji imaju  završenu srednju školu i koji završetkom ovog usavršavanja stječu potrebna znanja za obavljanje  poslova stručnjaka zaštite na radu ili za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu.

2. POSLODAVCIMA ILI OVLAŠTENICIMA POSLODAVACA u tvrtkama i ustanovama do 49 zaposlenih, koji obavljaju poslove zaštite na radu, jer je zakonska obveza poslodavaca organiziranje i obavljanje poslova zaštite na radu u pravnom subjektu. Završetkom ovog usavršavanja izbjegava se polaganje stručnog ispita u Zagrebu što je  jedan od uvjeta za obavljanje ovih poslova.To je određeno u Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu, NN br. 112/14., br. 43/15., br. 72/15. i br. 140/15. Osobe koje dobiju Uvjerenje o usavršavanju mogu obavljati poslove Stručnjaka zaštite na radu 1. stupnja.

Polaznici ovog programa mogu biti osobe s prethodno završenim srednjoškolskim obrazovanjem (minimalno), a nakon završenog usavršavanja dobivaju Uvjerenje kao dokaz o usavršavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa).

Usavršavanje se provodi teorijskom nastavom, vježbama te  samostalnim radom kroz praktične zadatke, seminarske radove i izradu završnog rada.

Nakon uspješno završene nastave polaže se Završni ispit.

Cijena usavršavanja je  3.600,00  kuna po polazniku. Ustanova nije obveznik uplate PDV-a. Plaćanje se može obaviti u tri obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostali do završetka usavršavanja.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe i rodnog lista pošaljite na adresu:

DIDAKTIKA, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek; tel: 031/251-155; e-mail: [email protected]