Veleučilište studija sigurnosti organizira stručni skup pod nazivom „ Budućnost zaštite na radu“. Skup će se održati 10. studenog 2023. godine s početkom u 10:00 sati, a održavati će se on-line.

U okviru obaveze kontinuiranog stručnog usavršavanja i registracije u Registru osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu, čija je primjena započela 1. rujna 2023. godine prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 142/21), Veleučilište studija sigurnosti redovito će organizirati visokokvalitetne stručne seminare s relevantnim interdisciplinarnim temama vezanim za zaštitu na radu.

Marina Borić, magistra inženjeringa sigurnosti, načelnica Sektora za zaštitu na radu i MROSP, iznijet će svoje viđenje perspektive i novih inicijativa u području zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Nakon toga, dr. sc. Darko Palačić, predstojnik Katedre za zaštitu na radu na Veleučilištu studija sigurnosti, sa svojim obimnim akademskim i praktičnim iskustvom, održat će predavanje na temu istraživanja incidenata. Poznati znanstvenik s više od 1.600 citata, dr. sc. Mario Silić, detaljnije će se pozabaviti potencijalom primjene umjetne inteligencije u oblasti zaštite na radu. Kao zaključnu točku, dr. sc. Mirsada Ćehić, nekadašnja članica Istraživačkog instituta Ruđer Bošković i trenutačna predstojnica Katedre za zaštitu okoliša na Veleučilištu studija sigurnosti, upoznat će prisutne s potencijalnim rizicima u primjeni novih materijala na radnom mjestu.

RASPORED IZLAGANJA:

- 10:00-11:00 Kamo ide zaštita na radu u RH?, Marina Borić, mag. ing. sec.

- 11:00-12:00 Istraživanje incidenata, dr. sc. Darko Palačić

- 12:00-12:45 Umjetna inteligencija u zaštiti na radu, dr. sc. Mario Silić

- 12.45-13:30 Opasnosti u primjeni novih materijala u radu, dr. sc. Mirsada Ćehić

PRIJAVA:

- Svi koji se nalaze u Informacijskom sustavu zaštite na radu, prijavu mogu podnijeti putem Informacijskog sustava zaštite na radu.

- Svi ostali mogu se prijaviti putem mail-a:  [email protected]

KOTIZACIJA:

- 100 EUR + PDV