Uvjerenja medicine rada vrijede sve dok traje epidemija koronavirusa

Sukladno uputi Ministarstva zdravstva od 19. ožujka 2020., inspektori rada Državnog inspektorata će uvjerenja medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada koja su bila važeća na dan 16. ožujka 2020. smatrati važećim i dalje, sve dok traje epidemija koronavirusa. Zakon o zaštiti na radu definira da su poslovi s posebnim uvjetima rada poslovi pri čijem obavljanju radnik koji radi na tim poslovima mora, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost i zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost.