EUROPSKO DRUŠTVO INŽENJERA SIGURNOSTI organizira besplatni online seminar zaštite na radu pod nazivom „GODIŠNJI PLANOVI ZAŠTITE“

Vrijeme održavanja: četvrtak, 28.1.2021., 12:00-15:00 sati

Prenosimo najavu organizatora:

„Početak godine vrijeme je za donošenje godišnjih planova svih vrsta i razina, pa tako i godišnjih planova zaštite (zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, i sl.). Provođenje mjera i aktivnosti zaštite iz godišnjih planova zaštite tijekom cijele godine treba omogućiti postizanje postavljenih godišnjih ciljeva sigurnosti i kontinuirano poboljšavanje stanja sigurnosti. Dobri godišnji planovi zaštite, koji su neizostavni dio ukupnih godišnjih planova, osnova su svakog učinkovitog menadžmenta sigurnosti. Zato smatramo posebno važnim međusobno podijeliti znanja i praktična iskustva o godišnjim planovima zaštite.“


Program seminara:

1. dr.sc. Josip Taradi: Odnos godišnjih planova: Plan poslovanja organizacije ↔ Plan zaštite ↔ Plan nabave

2. Pravni zahtjevi za godišnje planove zaštite:

· Ana Šijaković, univ.spec., Cvetan Kovač, ing.sig.: Pravni zahtjevi za godišnje planove zaštite u Hrvatskoj

· mr.sig. Leon Vedenik: Letni načrt vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji (Godišnji plan vježbi na području zaštite od prirodnih i drugih nesreća u Sloveniji)

· prof.dr.sc. Vesna Nikolić, dr.sc. Dejan Vasović: Pravni zahtjevi za godišnje planove zaštite u Srbiji

· dr.sc. Biljana Vranješ, mr.sc. Mile Vajkić: Pravni zahtjevi za godišnje planove zaštite u Bosni i Hercegovini

· Aleksandar Mateev, dip.ing.znr, mr.sc. Borče Stojčevski: Pravni zahtjevi za godišnje planove zaštite u Sjevernoj Makedoniji

3. Praktični primjeri godišnjih planova zaštite:

· dr.sc. Biljana Vranješ: Godišnji plan zaštite na radu u preduzeću „AM Prijedor“ (Republika Srpska-Bosna i Hercegovina)

· Zlatko Haramustek, dipl.ing.sig.: Godišnji plan aktivnosti iz zaštite na radu tvrtke u državnom vlasništvu (Hrvatska)

· Ljupčo Angelovski, dip.ing.znr: Model godišnjeg plana zaštite od požara i osiguravanja PP servisa u velikoj tvrtki, Sjeverna Makedonija

· Luka Bašnec, struč.spec.ing.sec., dr.sc. Josip Taradi: Model godišnjeg plana zaštite na radu i Godišnjeg plana nabave za zaštitu na radu (Hrvatska)


Prijaviti se možete na www.european-safety-engineer.org