EUROPSKO DRUŠTVO INŽENJERA SIGURNOSTI organizira besplatni online seminar zaštite na radu pod nazivom „NABAVA ZA POTREBE ZAŠTITE“

Vrijeme održavanja: četvrtak, 25.2.2021., 11:00-15:00 sati

Prenosimo najavu organizatora:

„Nakon uspješno održanog webinara: „Godišnji planovi zaštite“,  ESSE Vas poziva na drugi webinar u ovoj godini sa temom: „Nabava za potrebe zaštite“. U donesenim „Godišnjim planovima zaštite“ važno mjesto imaju godišnje nabave za potrebe zaštite (zaštite na radu, zaštite od požara, vatrogastva, zaštite okoliša, tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite i sl.). U praksi organizacije uglavnom ne obavljaju same (svojim resursima) sve poslove zaštite, posebno ne one za koje su propisane posebne ovlasti, pa organizacije u provedbi zaštite nabavljaju određene usluge, robe i radove na tržištu od vanjskih organizacija - dobavljača. Na osnovi direktiva EU u nacionalna zakonodavstva država implementirani su međunarodni zahtjevi za javnu nabavu i jednostavnu (bagatelnu) nabavu što obvezuje i omogućuje propisane postupke međunarodne nabave. Također, u zakonskoj regulativi država propisani su zahtjevi nabave za potrebe zaštite. Stoga je za uspješnu provedbu zaštite tijekom godine i postizanje godišnjih ciljeva sigurnosti (sigurnosti ljudi, imovine i okoliša) ključna dobra provedba postupaka predmeta nabave za potrebe zaštite. Čast nam je pozvati Vas da podijelimo znanja i praktična iskustva o nabavi za potrebe zaštite, doviđenja u „oblaku“ webinara: „Nabava za potrebe zaštite“..“


Program seminara:

1. OTVARANJE WEBINARA
UVOD U UPRAVLJANJE NABAVOM ZA POTREBE ZAŠTITE
dr.sc. Josip Taradi (Hrvatska)

2. ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE – OBVEZA I MOGUĆNOST
dr.sc. Nikolina Smajla, mr.sc. Ivana Varičak, Andreja Primužak, dipl.oec. (Hrvatska)

3. НАБАВКА НА ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА (NABAVA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME)
mr.sc. Borče Stojčevski (Sjeverna Makedonija)

4. EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
dr.sc. Josip Taradi (Hrvatska)

6. PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI KROZ PRIMJER
dr.sc. Nikolina Smajla, mr.sc. Ivana Varičak, Andreja Primužak, dipl.oec. (Hrvatska)

7. PRIMJER POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA POTREBE ZAŠTITE U HOPS-U
Zlatko Haramustek, dipl.ing.sig./ing.el. (Hrvatska)

8. PRIMJERI LOŠE NABAVE ZA POTREBE ZAŠTITE NA RADU
Srećko Tot dipl.ing.rud. (Hrvatska)

9. NABAVA STANDARDIZIRANE OSEBNE VAROVALNE OPREME KOT PREDPOGOJ ZA
USTREZNO ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU DELAVCEM (NABAVA
STANDARDIZIRANE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME KAO PREDUVJET ZA UČINKOVITO
POSTIZANJE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU ZA RADNIKE)
mr.sig. Leon Vedenik (Slovenija)

10. UGOVARANJE NABAVE ZA POTREBE ZAŠTITE
dr.sc. Josip Taradi (Hrvatska)

11. Rasprava
Sudionici webinar


Prijaviti se možete na www.european-safety-engineer.org