Zakonsko uređenje rada od kuće

Dana 06.04.2020 tvrtka  Mapa znanja organizira online seminar s  početkom u 13:30 sati  u kojem će predavač Ivan Vidas govoriti o slijedećeim temama:

-Pravni aspekti rada od kuće i obveze poslodavca
-Radno vrijeme i odmor (vođenje evidencije radnog vremena)
-Prednosti i zamke rada kod kuće
-Mogućnost posjeta radnom mjestu – propusnica
-Reguliranje rada od kuće – zakon o zaštiti na radu
-Isplata plaće kod rada od kuće
-Izolacija i samoizolacija – upute za ostvarivanje naknade na teret HZZO-a
-Tehnološki aspekti s naglaskom na komunikaciju između kolega
-Motivacija i radni rezultati
-Pitanja i odgovori

Kotizacija: 300 kn + pdv

Informacije i prijave: [email protected]