Mjere i normativi zaštite pri prijevozu

Svako vozilo mora biti snabdjeveno ispravnim standardnim ručnim alatom, neophodnim priborom, rezervnim dijelovima, priručnom apotekom (kutijom za prvu pomoć) i aparatom za gašenje požara, a prije polaska na put mora se provjeriti tehnička ispravnost vozila, kao i opremljenost vozila navedenim sredstvima. Vrata na kabini i na karoseriji vozila moraju se lako i sigurno zatvarati i biti izvedena tako da se ne otvaraju u toku vožnje.

Ako se vozilom prevoze opasne materije (tekuća goriva, jetke i otrovne materije i slično), vozaču, pratiocu vozača i radnicima zaposlenim na utovaru i istovaru tereta, organizacija je dužna dati potrebne upute i osigurati odgovarajuće mjere predviđene propisima o zaštiti na radu pri prijevozu opasnih materija. Organizacija je dužna prije polaska vozila na duži put upoznati vozača o osnovnim karakteristikama puta koje su od važnosti za sigurnost saobraćaja. Ako organizacija ustanovi da se vozač nalazi u pripitom stanju ili u stanju uzbuđenosti odnosno premorenosti, dužna je da mu spriječi polazak na put.

Prikačivanje prikolice za motorno vozilo trebaju vršiti, u pravilu, vozač i njegov pomoćnik. Prikačivanje mora se vršiti vožnjom unatrag, i to najmanjom mogućom brzinom. Izuzetno, vozač može i sam prikolicu prikačiti za motorno vozilo. U tom slučaju on mora prikolicu postaviti na mjesto gdje joj se može lako prići vozilom, ispod zadnjih kotača prikolice staviti podmetače i provjeriti stanje pribora za tegljenje. Prikačivanje odnosno otkačivanje prikolice može se vršiti samo na ravnom i tvrdom terenu koji nije klizav. Prednja strana i bočne strane platforme prikolice moraju pri spajanju biti uklopljene. Prije nego što prikači poluprikolicu za motorno vozilo vozač mora provjeriti da li je sedlasti uređaj za spajanje ispravan, a poluprikolica zakočena ručnom kočnicom. Prednji dio poluprikolice mora biti postavljen na takvoj visini da pri prikačivanju prednji rub lisnatog oslonca rude nalegne na žlijeb ili sedlo za spajanje. Uzdužna os tegljača i poluprikolice mora biti u pravoj liniji. Pomicanje osi ne smije premašivati 10°.

Za vrijeme utovara ili istovara tereta sa vozila vozač mora biti prisutan i prethodno provjeriti da li su poduzete sve mjere sigurnosti. Pri utovaru tereta u vozilo zabranjeno je na strane tovarnog prostora vješati lance, užad i drugu opremu za dizanje tereta. Zabranjeno je bez sigurnih podmetača postavljati vozilo na kosinu s nagibom većim od 5o.

Ako se vozilom prevoze valjkasti tereti, vozač mora u toku vožnje povremeno provjeravati stanje tereta na vozilu, kao i stanje uređaja za prikačivanje.