Mjere zaštite

- S električnim uređajima i napravama na električni pogon treba brižno i oprezno rukovati.

- Prije korištenja uvjerite se da je električno trošilo u ispravnom stanju. Svaki oštećenu radnu opremu treba odmah staviti izvan upotrebe. Pregledom uređaja prije korištenja može se izbjeći i do 95% nezgoda. Naročito obratite pažnju na: utikač, utičnicu, priključni kabel, znakove pregirjavanja i mehanička oštećenja samog uređaja.

- Za stavljanje u pogon električnog uređaja, kao i za upravljanje njegovim radom koristite u tu svrhu samo određene sklopke, tipkala i druge upravljačke elemente. Pazite na oznake za upravljanje.

- Ne koristite i ne poslužujte mokra električna trošila, a također ne radite s mokrim rukama ili nogama, niti bez obuće.

- Rizik od strujnog udara veći je u mokrim ili vlažnim područjima.

- Kod smetnji ili kvarova odmah isključite napon ili izvucite utikač trošila iz priključnice.

- Ne dotičite oštećene prekidače, utikače i priključnice - oni mogu biti pod naponom.

- Oštećene elemente električnih instalacija treba odmah popraviti ili zamijeniti. Popravak može obavljati samo stručno kvalificirano osoblje.

- Oprezno rukujte vodičima i kabelima jer se vrlo lako oštećuju ako ih navlačite i nasilno potežete.

- Ne dodirujte oštećena mjesta izoliranih vodova! Oštećene priključne i produžne kablove potrebno je odmah zamijeniti.

- Prije svake upotrebe električnog trošila, potrebno je pregledati trošilo da nije oštećeno, a jednako tako i priključni vod.

- Ni u kom slučaju nije dozvoljeno direktno spajanje vodiča u utičnicu (bez utikača).

- Oštećene i krpane produžne kablove potrebno je odmah zamijeniti.

- Ne razvlačite priključne vodove preko transportnih staza i putova, a da ih prethodno niste na odgovarajući način zaštitili od oštećenja.

- Zabranjeno je krpati uloške osigurača žicom ili zamjenjivati uloške osigurača ulošcima većih nazivnih struja.

- Kod radova u ograničenim i vodljivim prostorima upotrebljavajte samo prenosiva trošila klase III (mali sigurnosni napon) ili trošila klase II napajana iz transformatora za odvajanje.

- Trošila građena za mali sigurnosni napon moraju imati posebnu vrstu utikača i priključnica, tako da se ne mogu uključiti u ostale priključnice višeg napona.

- Utikači i priključnice ne smiju se pregrađivati.

- Električna trošila i uređaje moraju redovno održavati, a u periodičkim razmacima pregledavati i ispitivati stručno kvalficirane osobe.

- Ne otvarajte priključne kutije motora i ostalih strojeva na električni pogon, jer možete doći u dodir s dijelovima pod naponom.

- S radom na strojevima na električni pogon smije se početi tek nakon osiguranja mjesta rada.

- Vodiče za uzemljenje aparata i strojeva treba čuvati od oštećenja. Svako oštećenje mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju.

- Upotrebljavajte samo ispravno izvedene ručne svjetiljke. Zabranjena je upotreba ručnih svjetiljki izrađenih od običnih grla, žice i žarulje, a bez izolacijskog drška i zaštitne košare.

- Prigodom zamjene žarulje, kod svih vrsti svjetiljki potrebno je prije zamjene isključiti napon.

- Utičnice koje su tople ili vruće na dodir, znakom su preopterećenja ili lošeg spoja (velik prijelazni otpor) te mogu biti uzrokom požara. Takva trošila potrebno je odmah isključiti i ne upotrebljavati ih sve dok ih ne pregleda stručna osoba (KV električar).

- Zapaljive matrijale držite podalje od halogene rasvjete. Halogene lampe mogu biti vrlo vruće i tako mogu uzrokovati požar.

- Prostor do razvodnog strujnog ormarića treba biti slobodan i prohodan, tako da se može isključiti napon u slučaju nužde.

- Prije spajanja utičnice, uvjerite se da je uređaj isključen.

- Uređaje na električni pogon ne čistite zapaljim sredstvima i otapalima.

- Ne koristite električne uređaje u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

- Produžne kablove držite podalje od izvora topline, vode i ulja.

- Ukoliko strujna zaštitna sklopka ili automatski prekidač često isklapa, to je znak kvara u instalaciji. Prije ponovnog uklapanja instalacije treba pregledati stručna osoba.

- Ukoliko je netko povrijeđen električnom strujom, a nalazi se još uvijek u strujnom krugu, treba ga odmah osloboditi strujnog kruga uz potrebne mjere opreza za vlastitu sigurnost i sigurnost unesrećenika.

- Najsigurnije možemo osloboditi unesrećenika iz strujnog kruga ako isključimo prekidačem strujni krug i onda izvlačimo unesrećenika.

- Nikada nemojte doticati golim rukama unesrećenika koji se nalazi u strujnom krugu, jer možete stradati. Ako unesrećeni ne diše, moramo odmah, bez gubljenja vremena, početi s vanjskom masažom srca i umjetnim disanjem.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati