Električna struja

Pri upotrebi strojeva i uređaja koji se upotrebljavaju kod prerade i obrade drveta i koje pokreću elektromotori, najveću opasnost predstavlja električna struja. Naime, kao što je poznato, u slučaju dodira čovjeka s dijelovima pod naponom kroz tijelo može protjecati struja takve jakosti, da to može uzrokovati veoma teške, pa čak i smrtne posljedice.

Nezgode zbog direktnog dodira dijelova pod naponom najčešće nastaju zbog oštećenja izolacije na električnom priboru, kao što su priključnice, utikači, priključne stezaljke, osigurači, sklopke, svjetiljke i slično. One nastaju zbog lošeg rukovanja, pada električnog pribora ili uređaja na pod, radi dotrajalosti ili lošeg održavanja. Zbog toga je potrebno voditi neprekidnu brigu o ispravnom održavanju električnih instalacija i pribora, te električnih strojeva, uređaja i naprava.

Električne instalacije i pribor moraju biti tako izvedene i održavane da nigdje ne postoji opasnost od slučajnog dodira s dijelovima pod naponom. Razvodne kutije, kutije s osiguračima, priključnice i slično moraju biti stalno pokrivene i zatvorene, kako ne bi došlo do slučajnog dodira. Posebnu pažnju treba posvetiti ispravnosti priključnica.

Ako primijetite da su prekidači, priključnice ili utikač oštećeni, napuknuti, ili ih uopće nema, odmah na tu opasnost upozorite rukovodioca ili osobe za­dužene za održavanje. Popravke ili izmjene osigurača ne obavljajte sami. Osigurače smiju mijenjati samo ovlaštene osobe, a „krpanje" osigurača je zabranjeno. Električni strojevi, uređaji i naprave moraju biti tako održavani da rad s njima bude uvijek siguran. Priključni kablovi, uvodna mjesta, sklopke, utikači i ostali dijelovi moraju biti ispravni, dobro izolirani, neoštećeni, kako ne bi došlo do slučajnog dodira.

Produžne kabele nemoj­te polagati po tlu na prolazima. Ako će se kabeli položeni po tlu koristiti dulje vrijeme, zatražite da se zaštite učvršćenim poklopcem od letvica. Ako primijetite da se neki priključni kabel oštetio, zahtijevajte da ga se izmijeni. Izmjenu kabela te žarulja i ostalih rasvjetnih tijela treba obavljati osoblje službe za održavanje.

Ako se utikači izvlače iz priključnica potezanjem za kabel umjesto za tijelo utikača, izolacija priključnih kabela također se može oštetiti. Utikač izvlačite uvijek povlačenjem za tijelo utikača, jer ćete na taj način sačuvati izolaciju, pa neće postojati opasnost od do­dira s vodičem pod naponom.

Na strojevima i uređajima može se pojaviti opasnost od udara električne struje zbog indirektnog dodira u slučaju kada ovi uređaji dođu pod napon. To se najčešće događa zbog oštećene izolacije na dijelovima uređaja unutar kućišta koji su normalno pod naponom (na primjer na namotaju elektromotora), zbog čega dolaze pod napon i oni di­jelovi uređaja koji se normalno pri radu dodiruju. Ako čovjek dodirne kućište stroja ili uređaja pod naponom, a stoji na podu ili dodiruje uzemljene dijelove (radijator, kućište drugog stroja i slično), nastaje udar električne struje. 

Za zaštitu od indirektnog dodira poduzimaju se tehničke mjere zaštite. Tehničkim mjerama zaštite od indirektnog dodira za spomenute aparate i uređaje smatraju se zaštitno uzemljenje, odnosno nulovanje, a zadaća im je, da u slučaju proboja izolacije, odnosno pojave napona na kućištu, odmah isključe strujni krug bilo pregaranjem osigurača, bilo izbacivanjem sklopke kod električnih uređaja.

Zaštita se može provoditi i zaštitnim izoliranjem, čime se zapravo u normalnim radnim uvjetima onemogućava pojava napona na kućištu. Ovakvi sistemi zaštite moraju se povremeno ispitivati, kako bi, u slučaju potrebe, mogli efikasno djelovati.

Ako su električni strojevi i uređaji izvedeni tako da se zaštita od indirektnog dodira postiže zaštitnim uzemljenjem ili nulovanjem, tada ovi uređaji moraju biti opskrbljeni utikačem sa zaštitnim kontaktom (šuko-utikač). Priključnice na koje su ti uređaji priključeni također moraju imati zaštitni kontakt (šuko-priključnice).

Za rad sa strojevima i uređajima na električni pogon upotrebljavajte samo utičnice i priključnice sa zaštitnim kontaktom. S drugim električnim priborom nemojte raditi. Isto vrijedi i za produžne kabele.

Zaštitno izoliranje, kao druga mjera zaštite od indirektnog dodira, takav je način zaštite kod kojeg su svi dijelovi što se inače nalaze pod naponom odvojeni odgovarajućim izolacijskim slojem od dijelova koje radnik prilikom rada dodiruje. Aparati i uređaji izrađeni sa zaštitnim izoliranjem posebno su označeni sa dva četverokuta, jedan u drugome. Takvi uređaji nemaju priključni pribor (utikač i priključnica) sa zaštitnim kontaktom. Ako primjenjujete uređaje sa zaštitnom izolacijom, pazite na posebnu oznaku. Uređaje bez takve oznake nemojte koristiti.

Na svjetiljkama za dodatnu rasvjetu, koje su pričvršćene na stroju, zaštita se najčešće provodi snižavanjem napona na 24 V, jer se taj napon smatra bezopasnim za ljudski organizam.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati