Požar

U radionicama za popravak motornih vozila postoje velike mogućnosti za nastajanje požara i eksplozije, zbog čestog korištenja zapaljivih tekućina, na primjer za čišćenje i pranje, kao i zbog propuštanja rezervoara sa pogonskim gorivom na vozilima. Zbog toga je potrebno postupke sa zapaljivim tekućinama tako organizirati, da ne postoji mogućnost od isparavanja u zatvorenom prostoru. Mjere zaštite od ove opasnosti opisane su u odjeljku o čišćenju i pranju motora i dijelova, a svode se na korištenje posuda ili tankova sa poklopcima pri pranju i čišćenju, te na posebnu brigu oko reda i čistoće u radionici, u što posebno spada pravilno odlaganje otpadaka natopljenih zapaljivim tekućinama. Ne dozvolite da zapaljive tekućine isparavaju u radionici. Upamtite: 20 litara benzina pri eksploziji daje veću snagu od 200 kg dinamita. Materijali natopljeni zapaljivom tekućinom, kao što su krpe, pamučnjak i slično, mogu biti veoma opasni, ako ih se nakon upotrebe ne odlaže na pravilan način. Takvi su materijali skloni samozapaljenju, što znači da se mogu zapaliti sami od sebe, bez dodira s nekim izvorom paljenja. Paljenje nastaje uslijed kemijske reakcije između materijala natopljenog tekućinom i kisika iz zraka.

Zbog toga se otpadne krpe moraju odlagati u posebne metalne posude zatvorene poklopcima. Posude moraju biti postavljene na postolje udaljeno od tla oko 10 cmzbog cirkulacije zraka oko posude. Sadržaj posude mora se svakog dana prazniti i spaljivati pod posebnim nadzorom. Ne bacajte krpe natopljene uljem ili benzinom naoko­lo po radionici. Odlažite ih isključivo u posebne posu­de s poklopcem.

U slučaju izbijanja požara svaka intervencija treba biti brza i efikasna. Zbog toga se u radionicama mora nalaziti dovoljan broj aparata za početno gašenje požara, a radnici moraju znati njima rukovati. Pristup vatrogasnim aparatima i uređajima, hidrantima i slično mora uvijek biti slobodan. Ako izbije požar pristupite gašenju raspoloživim sredstvima i u okviru svojih mogućnosti i znanja. Odmah pozovite ekipu za gašenje požara.

 

Najtraženije usluge

Loading...