Požar

U radionicama za popravak motornih vozila postoje velike mogućnosti za nastajanje požara i eksplozije, zbog čestog korištenja zapaljivih tekućina, na primjer za čišćenje i pranje, kao i zbog propuštanja rezervoara sa pogonskim gorivom na vozilima. Zbog toga je potrebno postupke sa zapaljivim tekućinama tako organizirati, da ne postoji mogućnost od isparavanja u zatvorenom prostoru. Mjere zaštite od ove opasnosti opisane su u odjeljku o čišćenju i pranju motora i dijelova, a svode se na korištenje posuda ili tankova sa poklopcima pri pranju i čišćenju, te na posebnu brigu oko reda i čistoće u radionici, u što posebno spada pravilno odlaganje otpadaka natopljenih zapaljivim tekućinama. Ne dozvolite da zapaljive tekućine isparavaju u radionici. Upamtite: 20 litara benzina pri eksploziji daje veću snagu od 200 kg dinamita. Materijali natopljeni zapaljivom tekućinom, kao što su krpe, pamučnjak i slično, mogu biti veoma opasni, ako ih se nakon upotrebe ne odlaže na pravilan način. Takvi su materijali skloni samozapaljenju, što znači da se mogu zapaliti sami od sebe, bez dodira s nekim izvorom paljenja. Paljenje nastaje uslijed kemijske reakcije između materijala natopljenog tekućinom i kisika iz zraka.

Zbog toga se otpadne krpe moraju odlagati u posebne metalne posude zatvorene poklopcima. Posude moraju biti postavljene na postolje udaljeno od tla oko 10 cmzbog cirkulacije zraka oko posude. Sadržaj posude mora se svakog dana prazniti i spaljivati pod posebnim nadzorom. Ne bacajte krpe natopljene uljem ili benzinom naoko­lo po radionici. Odlažite ih isključivo u posebne posu­de s poklopcem.

U slučaju izbijanja požara svaka intervencija treba biti brza i efikasna. Zbog toga se u radionicama mora nalaziti dovoljan broj aparata za početno gašenje požara, a radnici moraju znati njima rukovati. Pristup vatrogasnim aparatima i uređajima, hidrantima i slično mora uvijek biti slobodan. Ako izbije požar pristupite gašenju raspoloživim sredstvima i u okviru svojih mogućnosti i znanja. Odmah pozovite ekipu za gašenje požara.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati