Opasne radne tvari

Radnik je pri preradi i obradi drveta izložen posebno velikoj opasnosti na poslovima u kojima se služi tekućinama, čije komponente svojim fizikalno-kemijskim djelovanjem na organizam radni­ka izazivaju poremećaje životnih funkcija odnosno trovanje.

Pri preradi i obradi drveta postupno se, prema fazama rada, upotrebljavaju ljepila i razrjeđivači, koja sadrže slijedeće komponente: benzin, toluol, aceton i etilacetat. Ovi spojevi su organska otapala koja štetno djeluju na kožu, izazivajući oboljenje zvano dermatoza. Dermatoza se ispoljava u obliku sušenja kože, pucanja i crvenila. Jednako su opasne i nastale pare ljepila. Zaštitna mjera protiv štetnog djelovanja ljepila je u hermetizaciji procesa, kojim se kontakt s ljepilom svodi na najma­nju moguću mjeru. Ovo se postiže držanjem ljepila u za njih određenim posudama koje se nakon svake upotrebe hermetički zatvaraju, te korištenjem strojeva za lijepljenje, koji također imaju zatvorene spremnike za ljepila. Za zaštitu ruku primjenjuju se zaštitne rukavice određene HRN. Pri radu s ljepilom obvezno koristite za­štitne rukavice otporne na organska otapala.

Za odvođenje nastale pare mora se ugraditi lokalna odsisna ventilacija koja će odsisavati pare već sa mjesta isparavanja. Prije početka rada provjerite funkcionalnost ventilacijskog sustava i uključite ga. Na svom radnom mjestu držite ljepila (otapala) u minimalnim količinama, samo za potrebe potrošnje u dva radna sata. Pri nanošenju ljepila pazite da se tekućina ne prosipa, a pri radu po potrebi koristite i zaštitne maske za usta i lice.

Druga, također veoma opasna vrst kemikalije koja se koristi pri preradi i obradi drveta su nitroboje za bojanje. Boja se nanosi raspršivačem (pištoljem), koji pomoću komprimiranog zraka stvara mlaz fine maglice od nitroboje. Pri tome se stvara i para, koja je u dodiru s iskrom ili plamenom eksplozivna i zapaljiva, a udisanjem je toksična. Zaštitna mjera je korištenje lokalnih odsisnih uređaja, koji se moraju redovito nadzirati i kontrolirati njihova efikasnost, kao i korištenje zaštitne maske za usta i lice.

Iz ovih opasnosti proizlazi potreba da se provodi stalna kontrola koncentracije štetnih plinova i para u atmosferi radne prostorije. Provjeravanjem stanja u atmosferi radne prostorije utvrđuje se da li su koncentracije u dozvoljenim granicama koje su određene propisima. Ako su koncentracije veće od dozvoljenih, tada je potrebno poduzeti tehničke mjere zaštite, to jest povećati odsisavanje štetnih plinova ili poboljšati hermetizaciju procesa. Zahtijevajte stalnu kontrolu vaše radne atmosfere, a svaki uočeni nedostatak na odsisnim uređajima javi te vašoj službi održavanja ili neposrednom rukovoditelju. Pri radu sa opasnim radnim tvarima vodite računa o njihovim svojstvima. Upoznajte se s njima i primijenite  sve potrebne mjere zaštite. Zahtijevajte pisane upute za rukovanje pojedinim sredstvima kao i sigurnosno tehničke listice (STL), a ako osjetite znakove trovanja odmah zatražite liječničku pomoć.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati