Opasne radne tvari

Radnik je pri preradi i obradi drveta izložen posebno velikoj opasnosti na poslovima u kojima se služi tekućinama, čije komponente svojim fizikalno-kemijskim djelovanjem na organizam radni­ka izazivaju poremećaje životnih funkcija odnosno trovanje.

Pri preradi i obradi drveta postupno se, prema fazama rada, upotrebljavaju ljepila i razrjeđivači, koja sadrže slijedeće komponente: benzin, toluol, aceton i etilacetat. Ovi spojevi su organska otapala koja štetno djeluju na kožu, izazivajući oboljenje zvano dermatoza. Dermatoza se ispoljava u obliku sušenja kože, pucanja i crvenila. Jednako su opasne i nastale pare ljepila. Zaštitna mjera protiv štetnog djelovanja ljepila je u hermetizaciji procesa, kojim se kontakt s ljepilom svodi na najma­nju moguću mjeru. Ovo se postiže držanjem ljepila u za njih određenim posudama koje se nakon svake upotrebe hermetički zatvaraju, te korištenjem strojeva za lijepljenje, koji također imaju zatvorene spremnike za ljepila. Za zaštitu ruku primjenjuju se zaštitne rukavice određene HRN. Pri radu s ljepilom obvezno koristite za­štitne rukavice otporne na organska otapala.

Za odvođenje nastale pare mora se ugraditi lokalna odsisna ventilacija koja će odsisavati pare već sa mjesta isparavanja. Prije početka rada provjerite funkcionalnost ventilacijskog sustava i uključite ga. Na svom radnom mjestu držite ljepila (otapala) u minimalnim količinama, samo za potrebe potrošnje u dva radna sata. Pri nanošenju ljepila pazite da se tekućina ne prosipa, a pri radu po potrebi koristite i zaštitne maske za usta i lice.

Druga, također veoma opasna vrst kemikalije koja se koristi pri preradi i obradi drveta su nitroboje za bojanje. Boja se nanosi raspršivačem (pištoljem), koji pomoću komprimiranog zraka stvara mlaz fine maglice od nitroboje. Pri tome se stvara i para, koja je u dodiru s iskrom ili plamenom eksplozivna i zapaljiva, a udisanjem je toksična. Zaštitna mjera je korištenje lokalnih odsisnih uređaja, koji se moraju redovito nadzirati i kontrolirati njihova efikasnost, kao i korištenje zaštitne maske za usta i lice.

Iz ovih opasnosti proizlazi potreba da se provodi stalna kontrola koncentracije štetnih plinova i para u atmosferi radne prostorije. Provjeravanjem stanja u atmosferi radne prostorije utvrđuje se da li su koncentracije u dozvoljenim granicama koje su određene propisima. Ako su koncentracije veće od dozvoljenih, tada je potrebno poduzeti tehničke mjere zaštite, to jest povećati odsisavanje štetnih plinova ili poboljšati hermetizaciju procesa. Zahtijevajte stalnu kontrolu vaše radne atmosfere, a svaki uočeni nedostatak na odsisnim uređajima javi te vašoj službi održavanja ili neposrednom rukovoditelju. Pri radu sa opasnim radnim tvarima vodite računa o njihovim svojstvima. Upoznajte se s njima i primijenite  sve potrebne mjere zaštite. Zahtijevajte pisane upute za rukovanje pojedinim sredstvima kao i sigurnosno tehničke listice (STL), a ako osjetite znakove trovanja odmah zatražite liječničku pomoć.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati