Opasne radne tvari

Radnik je pri preradi i obradi drveta izložen posebno velikoj opasnosti na poslovima u kojima se služi tekućinama, čije komponente svojim fizikalno-kemijskim djelovanjem na organizam radni­ka izazivaju poremećaje životnih funkcija odnosno trovanje.

Pri preradi i obradi drveta postupno se, prema fazama rada, upotrebljavaju ljepila i razrjeđivači, koja sadrže slijedeće komponente: benzin, toluol, aceton i etilacetat. Ovi spojevi su organska otapala koja štetno djeluju na kožu, izazivajući oboljenje zvano dermatoza. Dermatoza se ispoljava u obliku sušenja kože, pucanja i crvenila. Jednako su opasne i nastale pare ljepila. Zaštitna mjera protiv štetnog djelovanja ljepila je u hermetizaciji procesa, kojim se kontakt s ljepilom svodi na najma­nju moguću mjeru. Ovo se postiže držanjem ljepila u za njih određenim posudama koje se nakon svake upotrebe hermetički zatvaraju, te korištenjem strojeva za lijepljenje, koji također imaju zatvorene spremnike za ljepila. Za zaštitu ruku primjenjuju se zaštitne rukavice određene HRN. Pri radu s ljepilom obvezno koristite za­štitne rukavice otporne na organska otapala.

Za odvođenje nastale pare mora se ugraditi lokalna odsisna ventilacija koja će odsisavati pare već sa mjesta isparavanja. Prije početka rada provjerite funkcionalnost ventilacijskog sustava i uključite ga. Na svom radnom mjestu držite ljepila (otapala) u minimalnim količinama, samo za potrebe potrošnje u dva radna sata. Pri nanošenju ljepila pazite da se tekućina ne prosipa, a pri radu po potrebi koristite i zaštitne maske za usta i lice.

Druga, također veoma opasna vrst kemikalije koja se koristi pri preradi i obradi drveta su nitroboje za bojanje. Boja se nanosi raspršivačem (pištoljem), koji pomoću komprimiranog zraka stvara mlaz fine maglice od nitroboje. Pri tome se stvara i para, koja je u dodiru s iskrom ili plamenom eksplozivna i zapaljiva, a udisanjem je toksična. Zaštitna mjera je korištenje lokalnih odsisnih uređaja, koji se moraju redovito nadzirati i kontrolirati njihova efikasnost, kao i korištenje zaštitne maske za usta i lice.

Iz ovih opasnosti proizlazi potreba da se provodi stalna kontrola koncentracije štetnih plinova i para u atmosferi radne prostorije. Provjeravanjem stanja u atmosferi radne prostorije utvrđuje se da li su koncentracije u dozvoljenim granicama koje su određene propisima. Ako su koncentracije veće od dozvoljenih, tada je potrebno poduzeti tehničke mjere zaštite, to jest povećati odsisavanje štetnih plinova ili poboljšati hermetizaciju procesa. Zahtijevajte stalnu kontrolu vaše radne atmosfere, a svaki uočeni nedostatak na odsisnim uređajima javi te vašoj službi održavanja ili neposrednom rukovoditelju. Pri radu sa opasnim radnim tvarima vodite računa o njihovim svojstvima. Upoznajte se s njima i primijenite  sve potrebne mjere zaštite. Zahtijevajte pisane upute za rukovanje pojedinim sredstvima kao i sigurnosno tehničke listice (STL), a ako osjetite znakove trovanja odmah zatražite liječničku pomoć.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 21, 2024

  Edukacija: Zaštita na radu - obveze poslodavca online

  Self-determination theory d.o.o. organizira edukaciju pod nazivom „Zaštita na radu obveze poslodavaca“ koja će se održavati 11.07. , 24.09. i 26.11.2024. godine. Edukacija će se održavati online putem Webinar-a. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju predstavljaju ključni element ljudskih prava zaposlenika i održivog poslovnog razvoja. Webinar je usmjeren na primjenu obaveznih propisa i potencijalni inspekcijski nadzor. Namijenjen je višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je osigurati potpuno razumijevanje obveza, primjenu propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementaciju mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Sadržaj edukacije obuhvaća ključne aspekte…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati