Opasne radne tvari

Radnik je pri preradi i obradi drveta izložen posebno velikoj opasnosti na poslovima u kojima se služi tekućinama, čije komponente svojim fizikalno-kemijskim djelovanjem na organizam radni­ka izazivaju poremećaje životnih funkcija odnosno trovanje.

Pri preradi i obradi drveta postupno se, prema fazama rada, upotrebljavaju ljepila i razrjeđivači, koja sadrže slijedeće komponente: benzin, toluol, aceton i etilacetat. Ovi spojevi su organska otapala koja štetno djeluju na kožu, izazivajući oboljenje zvano dermatoza. Dermatoza se ispoljava u obliku sušenja kože, pucanja i crvenila. Jednako su opasne i nastale pare ljepila. Zaštitna mjera protiv štetnog djelovanja ljepila je u hermetizaciji procesa, kojim se kontakt s ljepilom svodi na najma­nju moguću mjeru. Ovo se postiže držanjem ljepila u za njih određenim posudama koje se nakon svake upotrebe hermetički zatvaraju, te korištenjem strojeva za lijepljenje, koji također imaju zatvorene spremnike za ljepila. Za zaštitu ruku primjenjuju se zaštitne rukavice određene HRN. Pri radu s ljepilom obvezno koristite za­štitne rukavice otporne na organska otapala.

Za odvođenje nastale pare mora se ugraditi lokalna odsisna ventilacija koja će odsisavati pare već sa mjesta isparavanja. Prije početka rada provjerite funkcionalnost ventilacijskog sustava i uključite ga. Na svom radnom mjestu držite ljepila (otapala) u minimalnim količinama, samo za potrebe potrošnje u dva radna sata. Pri nanošenju ljepila pazite da se tekućina ne prosipa, a pri radu po potrebi koristite i zaštitne maske za usta i lice.

Druga, također veoma opasna vrst kemikalije koja se koristi pri preradi i obradi drveta su nitroboje za bojanje. Boja se nanosi raspršivačem (pištoljem), koji pomoću komprimiranog zraka stvara mlaz fine maglice od nitroboje. Pri tome se stvara i para, koja je u dodiru s iskrom ili plamenom eksplozivna i zapaljiva, a udisanjem je toksična. Zaštitna mjera je korištenje lokalnih odsisnih uređaja, koji se moraju redovito nadzirati i kontrolirati njihova efikasnost, kao i korištenje zaštitne maske za usta i lice.

Iz ovih opasnosti proizlazi potreba da se provodi stalna kontrola koncentracije štetnih plinova i para u atmosferi radne prostorije. Provjeravanjem stanja u atmosferi radne prostorije utvrđuje se da li su koncentracije u dozvoljenim granicama koje su određene propisima. Ako su koncentracije veće od dozvoljenih, tada je potrebno poduzeti tehničke mjere zaštite, to jest povećati odsisavanje štetnih plinova ili poboljšati hermetizaciju procesa. Zahtijevajte stalnu kontrolu vaše radne atmosfere, a svaki uočeni nedostatak na odsisnim uređajima javi te vašoj službi održavanja ili neposrednom rukovoditelju. Pri radu sa opasnim radnim tvarima vodite računa o njihovim svojstvima. Upoznajte se s njima i primijenite  sve potrebne mjere zaštite. Zahtijevajte pisane upute za rukovanje pojedinim sredstvima kao i sigurnosno tehničke listice (STL), a ako osjetite znakove trovanja odmah zatražite liječničku pomoć.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati