Opasnosti od medija koji služi za pogon strojeva

Najveći dio strojeva koji se danas upotrebljavaju, pokreće električna energija. Uz pretpostavku da su takvi strojevi izvedeni prema svim normama sigurnosti, mjere zaštite od električne struje svode se na redovito održavanje električnih uređaja i instalacija na stroju.


Pod tim se podrazumijeva:

- redovno ispitivanje električnih uređaja i otklanjanje uočenih nedostataka

 

Jedan veliki dio strojeva i pogonskih uređaja, kao medij za pogon koristi naftu i njezine derivate. Kod ovih medija, najveću opasnost predstavlja stalna opasnost od nastajanja požara i eksplozije. Zaposlenici koji rade s ovakvim strojevima ili u neposrednoj blizini takvih strojeva, trebaju obratiti pozornost da se ne prilazi s otvorenim plamenom ili da se u blizini ne izvode radovi kod kojih može doći do iskrenja. Ovo je osobito važno kod pretakanja goriva, pranja strojnih dijelova kod remonta, kod punjenja spremnika gorivom, kod odmašćivanja dijelova i slično. Međusobno trenje različitih materijala na nekim strojevima, uzrokuje pojavu statičkog elektriciteta, a od statičkog elektriciteta se javljaju iskre, posebno ako stroj nije uzemljen ili ako nije na neki drugi način spriječena pojava statičkog elektriciteta. Pod određenim okolnostima, od statičkog elektriciteta, odnosno iskrenja u neposrednoj blizini zapaljivih tekućina, može doći do požara ili eksplozije.

 

Neke strojeve pokreće komprimirani zrak, koji se dobiva iz kompresorske stanice. Kod ovih uređaja, opasnost predstavlja medij koji se nalazi pod visokim tlakom.

 

Najtraženije usluge

Loading...