Opće obveze rukovatelja radnom opremom

Rukovatelj mora u skladu s uputama, koje je dobio od poslodavca odnosno proizvođača radne opreme:


– pravilno upotrebljavati radnu opremu

– radnu opremu održavati sukladno uputama

– od poslodavca zahtijevati popravak oštećene ili zamjenu istrošene radne opreme, ako to predstavlja opasnost za njegovu sigurnost i zdravlje, kao i za sigurnost i zdravlje izloženih drugih radnika koji mogu doći u opasno područje radne opreme

– od poslodavca zahtijevati dodjelu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, ako se usprkos pravilnoj uporabi radne opreme za vrijeme rada može pojaviti opasnost za nastanak ozljeda ili oštećenja zdravlja


Rukovatelj mora radnu opremu upotrebljavati bez opasnosti za vlastitu sigurnost i zdravlje, te za sigurnost i zdravlje drugih izloženih radnika.

Rukovatelj mora poslodavca ili njegovog ovlaštenika obavijestiti o svim okolnostima za koje smatra da predstavljaju neposrednu opasnost za njegovu sigurnost i zdravlje te sigurnost i zdravlje drugih radnika, kao i o svim nedostacima radne opreme i zaštitnih sredstava.


- Prije početka rada rukovatelj mora vizualno i uključivanjem pojedinih upravljačkih uređaja provjeriti ispravnost djelovanja radne opreme te funkcionalnost i ispravnost zaštita i zaštitnih uređaja.

- Rukovatelji radnom opremom s opasnim gibanjem, moraju na radnom mjestu nositi zaštitnu odjeću koja je pripijena uz tijelo, bez pojedinih labavih, istaknutih ili dodatnih dijelova.

- U blizini okretnih dijelova radne opreme, radnici s dugom kosom moraju kosu skupiti i pokriti maramom ili kapom, tako da se spriječi neposredan dodir kose s okretnim dijelovima radne opreme.

- Rukovatelji moraju rad obavljati na siguran način tako da uslijed opasnih gibanja ili drugih opasnih radnji ne ugrozi sebe i druge radnike.

- Ako rukovatelj opazi nepravilnosti na radnoj opremi, radnu opremu mora odmah zaustaviti i nepravilnosti prijaviti neposrednom rukovoditelju.

- Rukovatelj smije radnu opremu staviti u pogon tek onda, kada su sve predviđene zaštite i zaštitni uređaji u svom zaštitnom položaju i ako sve djeluje ispravno.

- Rukovatelj ne smije ukloniti predviđenu zaštitu ili zaštitni uređaj, odnosno prouzročiti da zaštitno djelovanje istih bude bez svoje normalne funkcije.

- Rukovatelj, koji na radnoj opremi radi s opasnim tvarima, mora biti upoznat sa svojstvima tih tvari i sa sigurnim načinom rada.

- Ako radnom opremom povremeno rukuju dva ili više rukovatelja, poslodavac ili njegov ovlaštenik mora odrediti jednog između njih za koordinacije rada, osim ako rad koordinira i nadzire njihov neposredni rukovoditelj.

 

Najtraženije usluge

Loading...