Opće obveze rukovatelja radnom opremom

Rukovatelj mora u skladu s uputama, koje je dobio od poslodavca odnosno proizvođača radne opreme:


– pravilno upotrebljavati radnu opremu

– radnu opremu održavati sukladno uputama

– od poslodavca zahtijevati popravak oštećene ili zamjenu istrošene radne opreme, ako to predstavlja opasnost za njegovu sigurnost i zdravlje, kao i za sigurnost i zdravlje izloženih drugih radnika koji mogu doći u opasno područje radne opreme

– od poslodavca zahtijevati dodjelu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, ako se usprkos pravilnoj uporabi radne opreme za vrijeme rada može pojaviti opasnost za nastanak ozljeda ili oštećenja zdravlja


Rukovatelj mora radnu opremu upotrebljavati bez opasnosti za vlastitu sigurnost i zdravlje, te za sigurnost i zdravlje drugih izloženih radnika.

Rukovatelj mora poslodavca ili njegovog ovlaštenika obavijestiti o svim okolnostima za koje smatra da predstavljaju neposrednu opasnost za njegovu sigurnost i zdravlje te sigurnost i zdravlje drugih radnika, kao i o svim nedostacima radne opreme i zaštitnih sredstava.


- Prije početka rada rukovatelj mora vizualno i uključivanjem pojedinih upravljačkih uređaja provjeriti ispravnost djelovanja radne opreme te funkcionalnost i ispravnost zaštita i zaštitnih uređaja.

- Rukovatelji radnom opremom s opasnim gibanjem, moraju na radnom mjestu nositi zaštitnu odjeću koja je pripijena uz tijelo, bez pojedinih labavih, istaknutih ili dodatnih dijelova.

- U blizini okretnih dijelova radne opreme, radnici s dugom kosom moraju kosu skupiti i pokriti maramom ili kapom, tako da se spriječi neposredan dodir kose s okretnim dijelovima radne opreme.

- Rukovatelji moraju rad obavljati na siguran način tako da uslijed opasnih gibanja ili drugih opasnih radnji ne ugrozi sebe i druge radnike.

- Ako rukovatelj opazi nepravilnosti na radnoj opremi, radnu opremu mora odmah zaustaviti i nepravilnosti prijaviti neposrednom rukovoditelju.

- Rukovatelj smije radnu opremu staviti u pogon tek onda, kada su sve predviđene zaštite i zaštitni uređaji u svom zaštitnom položaju i ako sve djeluje ispravno.

- Rukovatelj ne smije ukloniti predviđenu zaštitu ili zaštitni uređaj, odnosno prouzročiti da zaštitno djelovanje istih bude bez svoje normalne funkcije.

- Rukovatelj, koji na radnoj opremi radi s opasnim tvarima, mora biti upoznat sa svojstvima tih tvari i sa sigurnim načinom rada.

- Ako radnom opremom povremeno rukuju dva ili više rukovatelja, poslodavac ili njegov ovlaštenik mora odrediti jednog između njih za koordinacije rada, osim ako rad koordinira i nadzire njihov neposredni rukovoditelj.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Rujan 28, 2023

  Upis u registar stručnjaka zaštite na radu

  Obavještavamo Vas o značajnoj promjeni u području obavljanja poslova zaštite na radu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je inovativnu mjeru koja će utjecati na sve poslodavce u Hrvatskoj. Radi se o uspostavi posebnog registra stručnjaka zaštite na radu, što donosi novu obvezu za poslodavce te stavlja poseban naglasak na stručno usavršavanje i vođenje evidencije u vezi obavljanja poslova zaštite na radu. Ova nova inicijativa Ministarstva ima za cilj unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika, potičući poslodavce na brigu o tim aspektima svojih radnika na sveobuhvatan i odgovoran način. Registracija stručnjaka zaštite na radu bit će obvezna za sve poslodavce u različitim sektorima, te će zahtijevati dosljedno praćenje i osiguranje stručnog kadra. Nadalje, poslodavci će biti dužni redovito osvježavati svoje znanje i vještine kroz stručno…
  Nastavite čitati
 • Rujan 19, 2023

  Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo / Službom za toksikologiju organizira tečaj pod nazivom „Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama“. Tečaj će se održati online 27.09.2023. od 09:00 do 14:00 sati. Nakon tečaja, održati će se ispit o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama, koji će se održati…
  Nastavite čitati
 • Rujan 18, 2023

  Međunarodni seminar/webinar : Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu

  Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023. TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:
  Nastavite čitati