Ozljeda na radu

Provođenje zaštite  na radu ima svrhu da ljudi budu pošteđeni osobnih agonija zbog ozljeda na radu. Naime, sve što stroj može napraviti sirovini – zdrobiti je, ispeći, prepiliti, žigosati, samljeti – to isto može napraviti i radniku koji upravlja tim strojem ili ga nadzire. Primjerice, nezaštićene pogonske osovine mogu uzrokovati gubitak prstiju, ruku, pa i smrtne ozljede.

Ozljede na radu posljedice su neočekivanih i neželjenih događaja koji su se u pravilu mogli izbjeći.  

Ozljede nastaju u trenutku, dakle izazvane su neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem, dok bolesti, odnosno profesionalna oboljenja, nastaju nakon dugotrajnog izlaganja nezdravoj i štetnoj radnoj okolini.


Materijalne posljedice ozljeda na radu za radnike mogu biti sljedeće:

- izgubljeni dohodak zbog odsustva s posla

- moguće smanjenje ili gubitak radne sposobnosti

- troškovi liječenja.


Kao nematerijalne posljedice ozljeda za radu za radnike javljaju se:

- bol

- patnja

- smanjenje samopouzdanja

- promjene u načinu života.


Zakon o zaštiti na radu definira ozljedu na radu kao ozljedu radnika koja je nastala u prostoru poslodavca u kojemu obavlja rad, ili ga tijekom rada koristi, ili mu može pristupiti, odnosno u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, ali radnik u njemu obavlja rad.

U propisima obveznog zdravstvenog osiguranja definirano je da se ozljedom na radu smatra svaka ozljeda koja je uzročno povezana s obavljanjem poslova na kojima radnik radi, jednako kao i svaka ozljeda na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno te ozljeda nastala na službenom putu.

Radnici koji su doživjeli ozljedu na radu, ostvaruju prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja što znači stopostotnu naknadu plaće za vrijeme bolovanja, pokrivanje troškova liječenja i rehabilitacije.

Da bi radnik ostvario ta prava, takvu ozljedu dužan je odmah po nastanku prijaviti poslodavcu kako bi se pokrenuo postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu. Ako on to nije u mogućnosti, u njegovo ime to mora učiniti netko drugi (na primjer rodbina, prijatelj, susjed ili sl.).

Ozljeda se ne priznaje kao ozljeda na radu ako je do nje došlo zbog nesavjesnog ponašanja na radnom mjestu, primjerice ako je do ozljede došlo zbog tučnjave ili je riječ o namjernom nanošenju ozljede. Također, ozljeda na radu nije ako je riječ o napadu povezanom s kroničnom bolešću (epilepsijom, šizofrenijom) i predispozicijama koje vode bolestima kao što su infarkt i moždani udar.

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Rujan 28, 2023

  Upis u registar stručnjaka zaštite na radu

  Obavještavamo Vas o značajnoj promjeni u području obavljanja poslova zaštite na radu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je inovativnu mjeru koja će utjecati na sve poslodavce u Hrvatskoj. Radi se o uspostavi posebnog registra stručnjaka zaštite na radu, što donosi novu obvezu za poslodavce te stavlja poseban naglasak na stručno usavršavanje i vođenje evidencije u vezi obavljanja poslova zaštite na radu. Ova nova inicijativa Ministarstva ima za cilj unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika, potičući poslodavce na brigu o tim aspektima svojih radnika na sveobuhvatan i odgovoran način. Registracija stručnjaka zaštite na radu bit će obvezna za sve poslodavce u različitim sektorima, te će zahtijevati dosljedno praćenje i osiguranje stručnog kadra. Nadalje, poslodavci će biti dužni redovito osvježavati svoje znanje i vještine kroz stručno…
  Nastavite čitati
 • Rujan 19, 2023

  Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo / Službom za toksikologiju organizira tečaj pod nazivom „Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama“. Tečaj će se održati online 27.09.2023. od 09:00 do 14:00 sati. Nakon tečaja, održati će se ispit o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama, koji će se održati…
  Nastavite čitati
 • Rujan 18, 2023

  Međunarodni seminar/webinar : Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu

  Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023. TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:
  Nastavite čitati