Pokretni dijelovi stroja

Pri radu sa strojevima i uređajima veoma su opasni dijelovi koji rotiraju. Opasnost je to veća što se dijelovi brže okreću. Oni mogu zahvatiti dijelove tijela radnika, kosu ili radnu odjeću. Takvi dijelovi strojeva su: osovine, zupčanici, remenice, spojke i drugo. Rotirajući elementi predstavljaju opasnost ako nisu zaštićeni, bilo da su glatki, kao osovine, bilo da su na njima dijelovi koji strše, kao što su vijci, svornjaci, klinovi i slično.
Rotirajući elementi, koji imaju funkciju prijenosa snage i kretanja., a redovito su izvedeni u sklopovima, te svojim uza¬jamnim kretanjima stvaraju takozvana mjesta uklještenja, koja su naročito opasna. Opasnost se sastoji u tome, što se na mjestu uklještenja uvlači predmet i bude prignječen. Tipični su primjeri uređaja na kojima se pri radu pojavljuje mjesto uklještenja: remenice, zupčanici, lančanici i slično.

Zaštitne naprave za rotirajuće elemente, koji prenose snagu ili kretanje su i. zaštitne ograde izvedene od punog ili perforiranog lima ili od žičane mreže, koje potpuno ograđuju pokretni sklop. Zaštitna ograda se ne smije skidati. Noviji strojevi imaju rotirajuće sklopove ugrađene u kućište stroja, a zatvoreni su poklopcima ili vratima koja također moraju biti zatvorena. Ako je izvedba zaštitne ograde ili poklopca takva da se može otvarati, tada na njima mora biti ugrađena naprava za blokiranje. U slučaju otvaranja zaštitnog pokrova ili poklopca, naprava za blokiranje zaustavit će pogon stroja i stroj se može ponovno pustiti u pogon tek nakon postavljanja zaštitne ograde ili poklopca na svoje mjesto. Kao naprava za blokiranje upotrebljava se mikroprekidač.

Dijelovi za prijenos energije na stroju, kao što su zupčanici, remenice i osovine, trebaju biti potpuno zatvoreni, osim ako su već svojim smještajem zaštićeni, kako bi se spriječilo da radnici dođu u dodir s njima. Mjesto rada također treba zaštititi, a zaštitne naprave održavati u ispravnom stanju i uvijek ih na propisani način upotrebljavati.
Gdje god je moguće na strojevima treba postaviti uređaje za blokiranje, zbog zaštite radnika od dodira s rotirajućim dijelovima. Stroj se mora zaustaviti kada se odstrane štitnici, odnosno kad su iz bilo kojih razloga rotirajući dijelovi izloženi dodiru.

Rotirajući elementi, koji obavljaju radnu operaciju, odnosno rotirajući alati, koji obavljaju obradu materijala, najopasniji su dijelovi stroja, jer radnik rukama doseže u opasno područje i može biti zahvaćen oštricama alata ili krhotinama u slučaju rasprsnuća alata. Zaštitne naprave za zaštitu od rotirajućih alata različite su, ovisno o vrstama strojeva koji se koriste u procesu prerade i obrade drveta, a biti će prikazane u drugom dijelu pri razmatranju pojedinih karakterističnih strojeva.

Pravocrtno gibanje također predstavlja opasnost, zbog toga što dio stroja koji se kreće može radnika udariti, posjeći ili pritisnuti na neki čvrsti ili pokretni dio za vrijeme radnog, povratnog ili bilo kojeg drugog pravocrtnog gibanja nekog dijela stroja. Pravocrtno gibanje dijelova stroja može imati funkciju prijenosa snage i kretanja kao i obavljanje same radne operacije. Dijelovi su strojeva koji se pravocrtno gibaju i imaju funkciju prijenosa snage i kretanja, najčešće poluge i rukavci za pokretanje alata, a tipični primjer ovakvog gibanja može se uočiti pri radu gatera. Zaštita ovih pokretnih dijelova strojeva provodi se također zaštitnim ogradama od punog ili perforiranog lima ili od žičane mreže.

Uređaji za prijenos gibanja odnosno dijelovi stroja koji služe za prijenos snage pogonskog motora na radni stroj, ili neposredno na područje radnog postupka, također se zaštićuju nepomičnim zaštitnim napravama ukoliko se nalaze na visini do 2 metra iznad poda. Te naprave moraju obuhvatiti cijeli uređaj za prijenos gibanja, moraju biti čvrste i dobro učvršćene i moraju potpuno onemogućavati pristup do opasnih dijelova. Ako je ta naprava izrađena iz mreže, otvori "oka" moraju biti takvi da se prstom ne može doprijeti kroz otvor do pokretnog elementa.

Zaštita mjesta radnog postupka kod strojeva s pravocrtnim gibanjem alata, izvodi se ovisno o obliku kretanja alata i radnog postupka. Ako to postupak dopušta, najbolji način je ugradnja čvrste zaštitne ograde koja ne dopušta prilaz prsti¬ma do opasnog područja. Ako to nije moguće, onda se mora primijeniti dvoručni sustav za puštanje stroja u pogon. Radnik mora s obje ruke istodobno pritisnuti tipkala, odnosno poluge uređaja za puštanje stroja u rad, kako bi se spriječilo da radnik uđe jednom rukom u opasni prostor, a drugom rukom da aktivira stroj. Njihova primjena onemogućuje da ruke radni¬ka ostanu u opasnom prostoru dok se dijelovi stroja kreću.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati