Pokretni dijelovi stroja

Pri radu sa strojevima i uređajima veoma su opasni dijelovi koji rotiraju. Opasnost je to veća što se dijelovi brže okreću. Oni mogu zahvatiti dijelove tijela radnika, kosu ili radnu odjeću. Takvi dijelovi strojeva su: osovine, zupčanici, remenice, spojke i drugo. Rotirajući elementi predstavljaju opasnost ako nisu zaštićeni, bilo da su glatki, kao osovine, bilo da su na njima dijelovi koji strše, kao što su vijci, svornjaci, klinovi i slično.
Rotirajući elementi, koji imaju funkciju prijenosa snage i kretanja., a redovito su izvedeni u sklopovima, te svojim uza¬jamnim kretanjima stvaraju takozvana mjesta uklještenja, koja su naročito opasna. Opasnost se sastoji u tome, što se na mjestu uklještenja uvlači predmet i bude prignječen. Tipični su primjeri uređaja na kojima se pri radu pojavljuje mjesto uklještenja: remenice, zupčanici, lančanici i slično.

Zaštitne naprave za rotirajuće elemente, koji prenose snagu ili kretanje su i. zaštitne ograde izvedene od punog ili perforiranog lima ili od žičane mreže, koje potpuno ograđuju pokretni sklop. Zaštitna ograda se ne smije skidati. Noviji strojevi imaju rotirajuće sklopove ugrađene u kućište stroja, a zatvoreni su poklopcima ili vratima koja također moraju biti zatvorena. Ako je izvedba zaštitne ograde ili poklopca takva da se može otvarati, tada na njima mora biti ugrađena naprava za blokiranje. U slučaju otvaranja zaštitnog pokrova ili poklopca, naprava za blokiranje zaustavit će pogon stroja i stroj se može ponovno pustiti u pogon tek nakon postavljanja zaštitne ograde ili poklopca na svoje mjesto. Kao naprava za blokiranje upotrebljava se mikroprekidač.

Dijelovi za prijenos energije na stroju, kao što su zupčanici, remenice i osovine, trebaju biti potpuno zatvoreni, osim ako su već svojim smještajem zaštićeni, kako bi se spriječilo da radnici dođu u dodir s njima. Mjesto rada također treba zaštititi, a zaštitne naprave održavati u ispravnom stanju i uvijek ih na propisani način upotrebljavati.
Gdje god je moguće na strojevima treba postaviti uređaje za blokiranje, zbog zaštite radnika od dodira s rotirajućim dijelovima. Stroj se mora zaustaviti kada se odstrane štitnici, odnosno kad su iz bilo kojih razloga rotirajući dijelovi izloženi dodiru.

Rotirajući elementi, koji obavljaju radnu operaciju, odnosno rotirajući alati, koji obavljaju obradu materijala, najopasniji su dijelovi stroja, jer radnik rukama doseže u opasno područje i može biti zahvaćen oštricama alata ili krhotinama u slučaju rasprsnuća alata. Zaštitne naprave za zaštitu od rotirajućih alata različite su, ovisno o vrstama strojeva koji se koriste u procesu prerade i obrade drveta, a biti će prikazane u drugom dijelu pri razmatranju pojedinih karakterističnih strojeva.

Pravocrtno gibanje također predstavlja opasnost, zbog toga što dio stroja koji se kreće može radnika udariti, posjeći ili pritisnuti na neki čvrsti ili pokretni dio za vrijeme radnog, povratnog ili bilo kojeg drugog pravocrtnog gibanja nekog dijela stroja. Pravocrtno gibanje dijelova stroja može imati funkciju prijenosa snage i kretanja kao i obavljanje same radne operacije. Dijelovi su strojeva koji se pravocrtno gibaju i imaju funkciju prijenosa snage i kretanja, najčešće poluge i rukavci za pokretanje alata, a tipični primjer ovakvog gibanja može se uočiti pri radu gatera. Zaštita ovih pokretnih dijelova strojeva provodi se također zaštitnim ogradama od punog ili perforiranog lima ili od žičane mreže.

Uređaji za prijenos gibanja odnosno dijelovi stroja koji služe za prijenos snage pogonskog motora na radni stroj, ili neposredno na područje radnog postupka, također se zaštićuju nepomičnim zaštitnim napravama ukoliko se nalaze na visini do 2 metra iznad poda. Te naprave moraju obuhvatiti cijeli uređaj za prijenos gibanja, moraju biti čvrste i dobro učvršćene i moraju potpuno onemogućavati pristup do opasnih dijelova. Ako je ta naprava izrađena iz mreže, otvori "oka" moraju biti takvi da se prstom ne može doprijeti kroz otvor do pokretnog elementa.

Zaštita mjesta radnog postupka kod strojeva s pravocrtnim gibanjem alata, izvodi se ovisno o obliku kretanja alata i radnog postupka. Ako to postupak dopušta, najbolji način je ugradnja čvrste zaštitne ograde koja ne dopušta prilaz prsti¬ma do opasnog područja. Ako to nije moguće, onda se mora primijeniti dvoručni sustav za puštanje stroja u pogon. Radnik mora s obje ruke istodobno pritisnuti tipkala, odnosno poluge uređaja za puštanje stroja u rad, kako bi se spriječilo da radnik uđe jednom rukom u opasni prostor, a drugom rukom da aktivira stroj. Njihova primjena onemogućuje da ruke radni¬ka ostanu u opasnom prostoru dok se dijelovi stroja kreću.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati