Pokretni dijelovi stroja

Pri radu sa strojevima i uređajima veoma su opasni dijelovi koji rotiraju. Opasnost je to veća što se dijelovi brže okreću. Oni mogu zahvatiti dijelove tijela radnika, kosu ili radnu odjeću. Takvi dijelovi strojeva su: osovine, zupčanici, remenice, spojke i drugo. Rotirajući elementi predstavljaju opasnost ako nisu zaštićeni, bilo da su glatki, kao osovine, bilo da su na njima dijelovi koji strše, kao što su vijci, svornjaci, klinovi i slično.
Rotirajući elementi, koji imaju funkciju prijenosa snage i kretanja., a redovito su izvedeni u sklopovima, te svojim uza¬jamnim kretanjima stvaraju takozvana mjesta uklještenja, koja su naročito opasna. Opasnost se sastoji u tome, što se na mjestu uklještenja uvlači predmet i bude prignječen. Tipični su primjeri uređaja na kojima se pri radu pojavljuje mjesto uklještenja: remenice, zupčanici, lančanici i slično.

Zaštitne naprave za rotirajuće elemente, koji prenose snagu ili kretanje su i. zaštitne ograde izvedene od punog ili perforiranog lima ili od žičane mreže, koje potpuno ograđuju pokretni sklop. Zaštitna ograda se ne smije skidati. Noviji strojevi imaju rotirajuće sklopove ugrađene u kućište stroja, a zatvoreni su poklopcima ili vratima koja također moraju biti zatvorena. Ako je izvedba zaštitne ograde ili poklopca takva da se može otvarati, tada na njima mora biti ugrađena naprava za blokiranje. U slučaju otvaranja zaštitnog pokrova ili poklopca, naprava za blokiranje zaustavit će pogon stroja i stroj se može ponovno pustiti u pogon tek nakon postavljanja zaštitne ograde ili poklopca na svoje mjesto. Kao naprava za blokiranje upotrebljava se mikroprekidač.

Dijelovi za prijenos energije na stroju, kao što su zupčanici, remenice i osovine, trebaju biti potpuno zatvoreni, osim ako su već svojim smještajem zaštićeni, kako bi se spriječilo da radnici dođu u dodir s njima. Mjesto rada također treba zaštititi, a zaštitne naprave održavati u ispravnom stanju i uvijek ih na propisani način upotrebljavati.
Gdje god je moguće na strojevima treba postaviti uređaje za blokiranje, zbog zaštite radnika od dodira s rotirajućim dijelovima. Stroj se mora zaustaviti kada se odstrane štitnici, odnosno kad su iz bilo kojih razloga rotirajući dijelovi izloženi dodiru.

Rotirajući elementi, koji obavljaju radnu operaciju, odnosno rotirajući alati, koji obavljaju obradu materijala, najopasniji su dijelovi stroja, jer radnik rukama doseže u opasno područje i može biti zahvaćen oštricama alata ili krhotinama u slučaju rasprsnuća alata. Zaštitne naprave za zaštitu od rotirajućih alata različite su, ovisno o vrstama strojeva koji se koriste u procesu prerade i obrade drveta, a biti će prikazane u drugom dijelu pri razmatranju pojedinih karakterističnih strojeva.

Pravocrtno gibanje također predstavlja opasnost, zbog toga što dio stroja koji se kreće može radnika udariti, posjeći ili pritisnuti na neki čvrsti ili pokretni dio za vrijeme radnog, povratnog ili bilo kojeg drugog pravocrtnog gibanja nekog dijela stroja. Pravocrtno gibanje dijelova stroja može imati funkciju prijenosa snage i kretanja kao i obavljanje same radne operacije. Dijelovi su strojeva koji se pravocrtno gibaju i imaju funkciju prijenosa snage i kretanja, najčešće poluge i rukavci za pokretanje alata, a tipični primjer ovakvog gibanja može se uočiti pri radu gatera. Zaštita ovih pokretnih dijelova strojeva provodi se također zaštitnim ogradama od punog ili perforiranog lima ili od žičane mreže.

Uređaji za prijenos gibanja odnosno dijelovi stroja koji služe za prijenos snage pogonskog motora na radni stroj, ili neposredno na područje radnog postupka, također se zaštićuju nepomičnim zaštitnim napravama ukoliko se nalaze na visini do 2 metra iznad poda. Te naprave moraju obuhvatiti cijeli uređaj za prijenos gibanja, moraju biti čvrste i dobro učvršćene i moraju potpuno onemogućavati pristup do opasnih dijelova. Ako je ta naprava izrađena iz mreže, otvori "oka" moraju biti takvi da se prstom ne može doprijeti kroz otvor do pokretnog elementa.

Zaštita mjesta radnog postupka kod strojeva s pravocrtnim gibanjem alata, izvodi se ovisno o obliku kretanja alata i radnog postupka. Ako to postupak dopušta, najbolji način je ugradnja čvrste zaštitne ograde koja ne dopušta prilaz prsti¬ma do opasnog područja. Ako to nije moguće, onda se mora primijeniti dvoručni sustav za puštanje stroja u pogon. Radnik mora s obje ruke istodobno pritisnuti tipkala, odnosno poluge uređaja za puštanje stroja u rad, kako bi se spriječilo da radnik uđe jednom rukom u opasni prostor, a drugom rukom da aktivira stroj. Njihova primjena onemogućuje da ruke radni¬ka ostanu u opasnom prostoru dok se dijelovi stroja kreću.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 21, 2024

  Edukacija: Zaštita na radu - obveze poslodavca online

  Self-determination theory d.o.o. organizira edukaciju pod nazivom „Zaštita na radu obveze poslodavaca“ koja će se održavati 11.07. , 24.09. i 26.11.2024. godine. Edukacija će se održavati online putem Webinar-a. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju predstavljaju ključni element ljudskih prava zaposlenika i održivog poslovnog razvoja. Webinar je usmjeren na primjenu obaveznih propisa i potencijalni inspekcijski nadzor. Namijenjen je višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je osigurati potpuno razumijevanje obveza, primjenu propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementaciju mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Sadržaj edukacije obuhvaća ključne aspekte…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati