Pretpostavke za siguran rad

Nezgoda pri radu je svaki neželjeni, nepredviđeni događaj koji nastaje kao posljedica poremećaja u odnosima čovjeka i radne okoline. Ako poremećaja nema, tada vlada stanje dinamičke ravnoteže. Ravnotežu sustava narušavaju nepravilni postupci ili neodgovarajući odnosno opasni radni uvjeti. Uspostavi li se lanac uzroka u kojem je krajnji nepovoljni rezultat ozljeda, tada njoj prethodi nezgoda, nezgodi pogreška, pogrešci ključni problem, a na kraju, odnosno početku lanca, karakteristike su osoba.

Ključni problemi su, kao što je već istaknuto, radni postupci i radni uvjeti, pa se postavlja pitanje: zašto ljudi rade nesigurno?

Ljudi rade nesigurno zato što:

- NE ZNAJU

- NE MOGU (raditi sigurno),

- NE ŽELE

Apstrahirajući faktor radne okoline, pod kojim se razumijeva prostor, strojevi, uređaji i alati, uvjeti za siguran rad sa stajališta ljudskog faktora mogu se svesti, također, na tri faktora:

- HTJETI

- ZNATI

- MOĆI  raditi sigurno

Ti bitni uvjet za uspjeh u svim ljudskim djelatnostima, pa i u ostvarivanju sigurnih uvjeta rada. Najprije treba htjeti nešto učiniti, na primjer raditi sigurno. To se postiže motiviranjem, stimuliranjem i odgajanjem. Motivacija i interes za sigurnost postižu se stimuliranjem u bilo kojem obliku, kao na primjer:

- novčanim stimuliranjem

- natjecanjem

- pohvalama

- davanjem inicijative

- grupnim odlučivanjem i slično

 

Treba napomenuti da su odgoj i motivacija kao unutarnji poticaj za siguran rad, usko povezani, jer spoznajom opasnosti raste i potreba za samoodržavanjem, očitovanjem života i zdravlja, odnosno integriteta.

 

I faktor znanja bitan je za uspjeh u provođenju zaštite na radu. Postiže se odgojem, obrazovanjem i osposobljavanjem iz zaštite na radu, i to intencijalno, neinstitucionalno i institucionalno.

 

Faktor moći zapravo znači posjedovanje sposobnosti, znanja i iskustva da se neki zadatak riješi što bolje, odnosno, treba posjedovati psihičke i fizičke uvjete. Iz iskustva se zna, a literatura navodi primjere privremene ili trajne neprilagođenosti, odnosno nesposobnosti za siguran rad, što također treba razmotriti pri analizi uvjeta za siguran rad. Jednim od glavnih psihofizioloških faktora, koji uzrokuju nesreće, moramo smatrati nedovoljnu sposobnost za zvanje, što zapravo predstavlja trajnu neprilagođenost čovjeka zadacima i situacijama rada, pa prema tome – ako postoji mogućnost ozljeđivanja – i trajnu opasnost od ozljede.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati