Siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji - Električna struja

Opasnost oe električne struje u radionicama tekstilne konfekcije pojavljuje se za radnike u onim slučajevima kada električne instalacije i pribor, strojevi, uređaji i alati, razne naprave itd. Nisu ispravni, odnosno nisu pravilno izvedeni ili dobro održavani, tako da je moguć dodir s dijelovima pod naponom. Naime, u slučaju dodira čovjeka s dijelovima pod naponom,kroz tijelo protječe struja takve jakosti da to može prouzročiti veoma teške, pa čak i smrtne posljedice.

Nezgode najčešće nastaju zbog slučajnog dodira s dijelovima pod naponom na prijenosnim električnim uređajima kao što su električni alati za krojenje, električna ručna glačala i drugo, i to zbog oštećenja izolacije na dovodnom kablu, sklopki ili kućištu, kao i zbog oštećenja utikača i priključnica. Na električnim strojevima za glačanje uz pomoć pare opasnost je povećana zbog prisutnosti vlage. Potrebno je zato voditi neprekidnu brigu ispravnom održavanju električnih instalacija i pribora te električnih strojeva, uređaja i alata. Priključni kablovi, uvodna mjesta, sklopke, utikači i ostali dijelovi moraju biti ispravni, dobro izolirani, neoštećeni, kako ne bi došlo do slučajnog dodira.

Ako primijetite da su prekidači, utikači ili priključnice oštećeni, napuknuti ili ih uopće nema, odmah na tu opasnost morate upozoriti neposrednog rukovodioca ili osobe zadužene za održavanje. Popravke ili izmjene osigurača nemojte sami obavljati. Osigurače smiju mijenjati samo ovlaštene osobe, a »krpanje« osigurača nije dozvoljeno.

Utikač izvlačite uvijek povlačenjem za tijelo, da ne oštetite izolaciju na kablu. Ako je neki priključni kabel oštećen, treba ga odmah zamijeniti ispravnim.

Osim ove opasnosti može postojati i opasnost od udara električne struje pri dodiru vanjskih metalnih dijelova električnog stroja, uređaja ili alata, tj. Onih dijelova koji se u toku rada normalno drže u ruci ili dodiruju rukom. To je opasnost od pojave tzv. Previsokog napona dodira. Pojava može biti veoma opasna, jer je opasnost skrivena i javlja se nenadano, u slučaju porboja izolacije unutar kućišta, npr. Na grijaćem elementu glačala.

Za zaštitu previsokog napona dodira poduzimaju se tehničke mjere zaštite. To je prvenstveno zaštitno uzemljenje, odnosno nulovanje, a zadaća im je da u slučaju proboja izolacije odnosno pojave napona na kućištu odmah isključe strujni krug bilo pregaranjem osigurača, bilio izbacivanjem sklopke kod električnih uređaja.

Kod korištenja prijenosnih strojeva ili alata, kod kojih je primijenjena zaštita uzemljenjem ili nulovanjem, potrebno je koristiti utikače i priključnice sa zaštitnim kontaktom, tzv. šuko utikače i šuko priključnice. Alati izvedeni sa zaštitnim izoliranjem  posebno su označeni sa dva četverokuta jedan u drugome. Takvi uređaji nemaju na utikaču zaštitni kontakt.

Na svjetiljkama za dodatnu rasvjetu, koje su pričvršćene na stroju, zaštita se najčešće provodi snižavanjem napona na 24 V, jer se taj napon smatra bezopasnim za ljudski organizam.

Sustavi zaštite od previsokog napona dodira moraju se povremeno ispitivati, kako bi u slučaju potrebe mogli ispravno i efikasno djelovati.


 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati