Siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji - Mehaničke opasnosti

Opasnosti i mjere zaštite kod strojeva

Strojevi su nužan dio svakog radnog procesa. Radnicima koji rade za strojevima, prijete različite opasnosti, a one se mogu svrstati u tri skupine:

- opasnosti od medija koji služi za pogon strojeva,
- opasnosti od mehaničkih gibanja,
- opasnost kod radnog postupka.

Zaštitne mjere koje se poduzimaju na strojevima i u radnom postupku, imaju za cilj smanjiti mogiućnost nastajanja ozljeda i pri tome koristimo:

- zaštitne naprave,
- uređaje za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala,
- specijalne alate za prinošenje materijala i
- uređenje radnog mjesta i okoline.


Opasnosti od mehaničkih gibanja

Dijelovi strojeva koji se gibaju, kao i njihovi mehanizmi za prijenos gibanja ovisno o vrsti i namjeni prestavljaju opasnost za zaposlenika koji njima rukuje, odnosno koji ih koristi. U pravilu se dijelovi strojeva i njihovi mehanizmi gibaju kružno ili pravocrtno. Zupčanici, remeni, kovački čekić, kružne pile, brusilice, valjci za savijanje lima, mehaničke škare za lim samo su neki strojevi i uređaji ili njihovi dijelovi, čije gibanje predstavlja opasnost i od kojih se treba zaštititi. Kod odlučivanja o zaštitnim mjerama koje treba poduzeti na pojedinim strojevima ili njihovim dijelovima, potrebno je prepoznati opasnosti. 

Kod većine strojeva u radu, gibanje njihovih dijelova je kružno. Šivaći strojevi imaju rotirajuće dijelove, kao što su osovine, spojke, zupčanici, remenice i slično, koji predstavljaju stalnu opasnost za radnika. Opasnosti od ovakvih dijelova povećava se sukladno brzini njihova okretanja-rotacije. Ove se opasnosti smanjuju postavljanjem odgovarajućih zaštita na strojevima, odnosno na dijelovima strojeva koji se kružno gibaju.

Svaka osovina ili slični rotirajući dio stroja, može u trenutku neopreza, zahvatiti dio radne odjeće ili prste zaposlenika i izazvati ozljedu.

Dijelove osovina i ostalih elemenata za prijenos gibanja, koji izlaze iz osnovnih gabarita strojeva, treba dobro zaštititi. Razne vrste spojki, jako su opasni dijelovi koji mogu biti uzrokom nastajanja ozljeda.

Dijelovi strojeva koji se kružno gibaju a pri tome se dodiruju, kao primjerice dva zupčanika i slično, predstavljaju posebnu opasnost.

 

Općenito:

- Strojevi i uređaji moraju biti pravilno smješteni i postavljeni tako da su bez opasnosti da se neočekivano pomaknu ili padnu.

- Održavajte strojeve i uređaje u dobrom stanju.

- Prije početka rada za strojem obratite pažnju  natpise upozorenja koji su izvješeni na stroj.

- Kod svakog početka rada na stroju, provjerite zaštitne naprave i njihovu funkciju.

- Zaštitne naprave se ne smiju skidati, a blokade se ne smiju umrtviti.

- Ako primjetite da zaštitna naprava ne djeluje, obavjestite neposrednog rukovoditelja.

- Podešavanje stroja i njegovih elemenata, podmazivanje, čišćenje i slične radove nikada ne radite kada je stroj u pogonu (osim u slučaju kada je stroj izveden na takav način da postoji predviđen spor način rada za čišćenje valjaka i sl.)

- Kada obavljate bilo kakve radove na stroju ili njegovim elementima, osigurajte se od neželjenog uključenja stroja.

- Nikada nemojte stroj ili njegove djelove zaustavljati rukama ili nogama, već za to predviđenim tipkalima, ručicama, polugama i slično.

- Mjesto rada napustite tek onda kada ste stroj isključili i uvjerili se, da su se svi djelovi stroja zaustavili.

- Kada je stroj u pogonu nemojte se naginjati iznad njega.

- Materijal i alat koji se mora nalaziti uz stroj, držite na policama ili u kutijama.

- Teške predmete i materijale prevozite kolicima ili dizalicom.

- Uvijek kod rada na stroju nosite i koristite osobna zaštitna sredstva.

Električni šivaći strojevi

Pri radu kako običnim tako i strojevima specijalne vrste, kao što su automati ili poluautomati za izradu dijelova za konfekciju, strojevi za izradu rupica, strojevi za prošivanje revera, ovratnika i sl. najizrazitije su opasnosti povrede šivaćom iglom, te pomoćnim alatima za prošivanje, probijanje itd.

Kako razne debljine tkanine nalažu podizanje nosača igle za više od 6 mm iznad stola, to uvijek postoji mogućnost ozljede prstiju iglom, zbog toga se i na strojevima za šivanje moraju provoditi odgovarajuće mjere zaštite.

Opasni prostor između stola i vrška igle u gornjem mrtvom položaju mora biti zaštićen funkcionalnom napravom, koja spriječava pristup igli odnosno mogućnost probadanja prstiju iglom.

Zaštitna naprava mora omogućiti nesmetan rad sa strojem i normalno uvlaćenje konca, te ne smije smanjiti vidljivost radnog prostora.

Zaštitna se naprava tako postavlja, da u gornjem mrtvom položaju igle – ovisno o dužini – razmak između igle i zaštitne naprave ne bude veći od 5 mm. Kad je papučica spuštena, zaštitna naprava ne smije od nje biti udaljena više od 5 mm. 

Područje radnog postupka na specijalnim strojevima mora biti posebno zaštićeno odgovarajućim zaštitnim napravama.

Osim ove opasnosti na šivaćim strojevima moguće su i povrede remenskim prijenosom, ako on nije efikasno zaštićen, zatim mehanizmima prinošenje materijala, te radnim mehanizmima naročito kod poluautomata i automata za izradu specijalnih dijelova odjeće kao što su poklopci, rukavi itd.

Remenski prijenosnici snage moraju po čitavoj dužini biti zaštićeni odgovarajućom zaštitnom napravom.

Mehanizmi koji obavljaju dodavanje i odnošenje materijala do radnih elemenata stroja kod šivanja, obrubljivanja, obrezivanja itd. moraju biti tako konstruktivno izvedeni da ne mogu ozlijediti radnika ako je ušao rukom u opasnu zonu.

Opasni zaštićeni dijelovi šivaćih automata ili poluautomata moraju biti konstruktivno udaljeni van zone dohvata ruke ako se ne mogu zaštititi.

Za vrijeme vršenja popravaka na stroju, ne smije postojati mogućnost aktiviranja pogonskog uređaja nehotičnim uključivanjem, nenadanim dolaskom napona nakon prekida itd. Stroj se prethodno mora isključiti iz mreže na glavnoj sklopki.

Neophodna dodatna instalacija za rasvjetu mjesta rada mora biti izvedena  s naponom od 24 V. Priključivanje na mrežu mora se izvoditi isključivo utikačima predviđenim za rad sa niskim naponom, koji su posebnog oblika, tako da ne može doći do zabune, tj. Priključivanja na mrežu normalnog napona.

 

Stroj za postavljanje kopči

Rukovanje ovim strojem potpuno je sigurno i bez mogućnosti nastajanja ozljeda ako su ispravni i normalno rade elementi za posluživanje, te ako je primijenjen pravilan ravni postupak.

Postavljanje metalnih kopči u ležišta mora se obavljati izvan mjesta radnog postupka na izvučenom donjem alatu. Ovo omogućuje dobru vidljivost i rad, a za vrijeme dok je alat izvučen ne smije biti moguće aktivirati gornji alat.

Nakon namještanja kopči i vraćanja alata na predviđeno mjesto, gornji alat se može aktivirati spuštanjem prozirnog zaštitnog oklopa sa ugrađenom sklopkom.

Ako zaštitni oklop nije potpuno zatvorio mjesto radnog postupka, ne smije biti moguće aktivirati rad gornjeg alata.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 21, 2024

  Edukacija: Zaštita na radu - obveze poslodavca online

  Self-determination theory d.o.o. organizira edukaciju pod nazivom „Zaštita na radu obveze poslodavaca“ koja će se održavati 11.07. , 24.09. i 26.11.2024. godine. Edukacija će se održavati online putem Webinar-a. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju predstavljaju ključni element ljudskih prava zaposlenika i održivog poslovnog razvoja. Webinar je usmjeren na primjenu obaveznih propisa i potencijalni inspekcijski nadzor. Namijenjen je višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je osigurati potpuno razumijevanje obveza, primjenu propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementaciju mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Sadržaj edukacije obuhvaća ključne aspekte…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati