Siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji - Mehaničke opasnosti

Opasnosti i mjere zaštite kod strojeva

Strojevi su nužan dio svakog radnog procesa. Radnicima koji rade za strojevima, prijete različite opasnosti, a one se mogu svrstati u tri skupine:

- opasnosti od medija koji služi za pogon strojeva,
- opasnosti od mehaničkih gibanja,
- opasnost kod radnog postupka.

Zaštitne mjere koje se poduzimaju na strojevima i u radnom postupku, imaju za cilj smanjiti mogiućnost nastajanja ozljeda i pri tome koristimo:

- zaštitne naprave,
- uređaje za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala,
- specijalne alate za prinošenje materijala i
- uređenje radnog mjesta i okoline.


Opasnosti od mehaničkih gibanja

Dijelovi strojeva koji se gibaju, kao i njihovi mehanizmi za prijenos gibanja ovisno o vrsti i namjeni prestavljaju opasnost za zaposlenika koji njima rukuje, odnosno koji ih koristi. U pravilu se dijelovi strojeva i njihovi mehanizmi gibaju kružno ili pravocrtno. Zupčanici, remeni, kovački čekić, kružne pile, brusilice, valjci za savijanje lima, mehaničke škare za lim samo su neki strojevi i uređaji ili njihovi dijelovi, čije gibanje predstavlja opasnost i od kojih se treba zaštititi. Kod odlučivanja o zaštitnim mjerama koje treba poduzeti na pojedinim strojevima ili njihovim dijelovima, potrebno je prepoznati opasnosti. 

Kod većine strojeva u radu, gibanje njihovih dijelova je kružno. Šivaći strojevi imaju rotirajuće dijelove, kao što su osovine, spojke, zupčanici, remenice i slično, koji predstavljaju stalnu opasnost za radnika. Opasnosti od ovakvih dijelova povećava se sukladno brzini njihova okretanja-rotacije. Ove se opasnosti smanjuju postavljanjem odgovarajućih zaštita na strojevima, odnosno na dijelovima strojeva koji se kružno gibaju.

Svaka osovina ili slični rotirajući dio stroja, može u trenutku neopreza, zahvatiti dio radne odjeće ili prste zaposlenika i izazvati ozljedu.

Dijelove osovina i ostalih elemenata za prijenos gibanja, koji izlaze iz osnovnih gabarita strojeva, treba dobro zaštititi. Razne vrste spojki, jako su opasni dijelovi koji mogu biti uzrokom nastajanja ozljeda.

Dijelovi strojeva koji se kružno gibaju a pri tome se dodiruju, kao primjerice dva zupčanika i slično, predstavljaju posebnu opasnost.

 

Općenito:

- Strojevi i uređaji moraju biti pravilno smješteni i postavljeni tako da su bez opasnosti da se neočekivano pomaknu ili padnu.

- Održavajte strojeve i uređaje u dobrom stanju.

- Prije početka rada za strojem obratite pažnju  natpise upozorenja koji su izvješeni na stroj.

- Kod svakog početka rada na stroju, provjerite zaštitne naprave i njihovu funkciju.

- Zaštitne naprave se ne smiju skidati, a blokade se ne smiju umrtviti.

- Ako primjetite da zaštitna naprava ne djeluje, obavjestite neposrednog rukovoditelja.

- Podešavanje stroja i njegovih elemenata, podmazivanje, čišćenje i slične radove nikada ne radite kada je stroj u pogonu (osim u slučaju kada je stroj izveden na takav način da postoji predviđen spor način rada za čišćenje valjaka i sl.)

- Kada obavljate bilo kakve radove na stroju ili njegovim elementima, osigurajte se od neželjenog uključenja stroja.

- Nikada nemojte stroj ili njegove djelove zaustavljati rukama ili nogama, već za to predviđenim tipkalima, ručicama, polugama i slično.

- Mjesto rada napustite tek onda kada ste stroj isključili i uvjerili se, da su se svi djelovi stroja zaustavili.

- Kada je stroj u pogonu nemojte se naginjati iznad njega.

- Materijal i alat koji se mora nalaziti uz stroj, držite na policama ili u kutijama.

- Teške predmete i materijale prevozite kolicima ili dizalicom.

- Uvijek kod rada na stroju nosite i koristite osobna zaštitna sredstva.

Električni šivaći strojevi

Pri radu kako običnim tako i strojevima specijalne vrste, kao što su automati ili poluautomati za izradu dijelova za konfekciju, strojevi za izradu rupica, strojevi za prošivanje revera, ovratnika i sl. najizrazitije su opasnosti povrede šivaćom iglom, te pomoćnim alatima za prošivanje, probijanje itd.

Kako razne debljine tkanine nalažu podizanje nosača igle za više od 6 mm iznad stola, to uvijek postoji mogućnost ozljede prstiju iglom, zbog toga se i na strojevima za šivanje moraju provoditi odgovarajuće mjere zaštite.

Opasni prostor između stola i vrška igle u gornjem mrtvom položaju mora biti zaštićen funkcionalnom napravom, koja spriječava pristup igli odnosno mogućnost probadanja prstiju iglom.

Zaštitna naprava mora omogućiti nesmetan rad sa strojem i normalno uvlaćenje konca, te ne smije smanjiti vidljivost radnog prostora.

Zaštitna se naprava tako postavlja, da u gornjem mrtvom položaju igle – ovisno o dužini – razmak između igle i zaštitne naprave ne bude veći od 5 mm. Kad je papučica spuštena, zaštitna naprava ne smije od nje biti udaljena više od 5 mm. 

Područje radnog postupka na specijalnim strojevima mora biti posebno zaštićeno odgovarajućim zaštitnim napravama.

Osim ove opasnosti na šivaćim strojevima moguće su i povrede remenskim prijenosom, ako on nije efikasno zaštićen, zatim mehanizmima prinošenje materijala, te radnim mehanizmima naročito kod poluautomata i automata za izradu specijalnih dijelova odjeće kao što su poklopci, rukavi itd.

Remenski prijenosnici snage moraju po čitavoj dužini biti zaštićeni odgovarajućom zaštitnom napravom.

Mehanizmi koji obavljaju dodavanje i odnošenje materijala do radnih elemenata stroja kod šivanja, obrubljivanja, obrezivanja itd. moraju biti tako konstruktivno izvedeni da ne mogu ozlijediti radnika ako je ušao rukom u opasnu zonu.

Opasni zaštićeni dijelovi šivaćih automata ili poluautomata moraju biti konstruktivno udaljeni van zone dohvata ruke ako se ne mogu zaštititi.

Za vrijeme vršenja popravaka na stroju, ne smije postojati mogućnost aktiviranja pogonskog uređaja nehotičnim uključivanjem, nenadanim dolaskom napona nakon prekida itd. Stroj se prethodno mora isključiti iz mreže na glavnoj sklopki.

Neophodna dodatna instalacija za rasvjetu mjesta rada mora biti izvedena  s naponom od 24 V. Priključivanje na mrežu mora se izvoditi isključivo utikačima predviđenim za rad sa niskim naponom, koji su posebnog oblika, tako da ne može doći do zabune, tj. Priključivanja na mrežu normalnog napona.

 

Stroj za postavljanje kopči

Rukovanje ovim strojem potpuno je sigurno i bez mogućnosti nastajanja ozljeda ako su ispravni i normalno rade elementi za posluživanje, te ako je primijenjen pravilan ravni postupak.

Postavljanje metalnih kopči u ležišta mora se obavljati izvan mjesta radnog postupka na izvučenom donjem alatu. Ovo omogućuje dobru vidljivost i rad, a za vrijeme dok je alat izvučen ne smije biti moguće aktivirati gornji alat.

Nakon namještanja kopči i vraćanja alata na predviđeno mjesto, gornji alat se može aktivirati spuštanjem prozirnog zaštitnog oklopa sa ugrađenom sklopkom.

Ako zaštitni oklop nije potpuno zatvorio mjesto radnog postupka, ne smije biti moguće aktivirati rad gornjeg alata.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati