Siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji - Mehaničke opasnosti

Opasnosti i mjere zaštite kod strojeva

Strojevi su nužan dio svakog radnog procesa. Radnicima koji rade za strojevima, prijete različite opasnosti, a one se mogu svrstati u tri skupine:

- opasnosti od medija koji služi za pogon strojeva,
- opasnosti od mehaničkih gibanja,
- opasnost kod radnog postupka.

Zaštitne mjere koje se poduzimaju na strojevima i u radnom postupku, imaju za cilj smanjiti mogiućnost nastajanja ozljeda i pri tome koristimo:

- zaštitne naprave,
- uređaje za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala,
- specijalne alate za prinošenje materijala i
- uređenje radnog mjesta i okoline.


Opasnosti od mehaničkih gibanja

Dijelovi strojeva koji se gibaju, kao i njihovi mehanizmi za prijenos gibanja ovisno o vrsti i namjeni prestavljaju opasnost za zaposlenika koji njima rukuje, odnosno koji ih koristi. U pravilu se dijelovi strojeva i njihovi mehanizmi gibaju kružno ili pravocrtno. Zupčanici, remeni, kovački čekić, kružne pile, brusilice, valjci za savijanje lima, mehaničke škare za lim samo su neki strojevi i uređaji ili njihovi dijelovi, čije gibanje predstavlja opasnost i od kojih se treba zaštititi. Kod odlučivanja o zaštitnim mjerama koje treba poduzeti na pojedinim strojevima ili njihovim dijelovima, potrebno je prepoznati opasnosti. 

Kod većine strojeva u radu, gibanje njihovih dijelova je kružno. Šivaći strojevi imaju rotirajuće dijelove, kao što su osovine, spojke, zupčanici, remenice i slično, koji predstavljaju stalnu opasnost za radnika. Opasnosti od ovakvih dijelova povećava se sukladno brzini njihova okretanja-rotacije. Ove se opasnosti smanjuju postavljanjem odgovarajućih zaštita na strojevima, odnosno na dijelovima strojeva koji se kružno gibaju.

Svaka osovina ili slični rotirajući dio stroja, može u trenutku neopreza, zahvatiti dio radne odjeće ili prste zaposlenika i izazvati ozljedu.

Dijelove osovina i ostalih elemenata za prijenos gibanja, koji izlaze iz osnovnih gabarita strojeva, treba dobro zaštititi. Razne vrste spojki, jako su opasni dijelovi koji mogu biti uzrokom nastajanja ozljeda.

Dijelovi strojeva koji se kružno gibaju a pri tome se dodiruju, kao primjerice dva zupčanika i slično, predstavljaju posebnu opasnost.

 

Općenito:

- Strojevi i uređaji moraju biti pravilno smješteni i postavljeni tako da su bez opasnosti da se neočekivano pomaknu ili padnu.

- Održavajte strojeve i uređaje u dobrom stanju.

- Prije početka rada za strojem obratite pažnju  natpise upozorenja koji su izvješeni na stroj.

- Kod svakog početka rada na stroju, provjerite zaštitne naprave i njihovu funkciju.

- Zaštitne naprave se ne smiju skidati, a blokade se ne smiju umrtviti.

- Ako primjetite da zaštitna naprava ne djeluje, obavjestite neposrednog rukovoditelja.

- Podešavanje stroja i njegovih elemenata, podmazivanje, čišćenje i slične radove nikada ne radite kada je stroj u pogonu (osim u slučaju kada je stroj izveden na takav način da postoji predviđen spor način rada za čišćenje valjaka i sl.)

- Kada obavljate bilo kakve radove na stroju ili njegovim elementima, osigurajte se od neželjenog uključenja stroja.

- Nikada nemojte stroj ili njegove djelove zaustavljati rukama ili nogama, već za to predviđenim tipkalima, ručicama, polugama i slično.

- Mjesto rada napustite tek onda kada ste stroj isključili i uvjerili se, da su se svi djelovi stroja zaustavili.

- Kada je stroj u pogonu nemojte se naginjati iznad njega.

- Materijal i alat koji se mora nalaziti uz stroj, držite na policama ili u kutijama.

- Teške predmete i materijale prevozite kolicima ili dizalicom.

- Uvijek kod rada na stroju nosite i koristite osobna zaštitna sredstva.

Električni šivaći strojevi

Pri radu kako običnim tako i strojevima specijalne vrste, kao što su automati ili poluautomati za izradu dijelova za konfekciju, strojevi za izradu rupica, strojevi za prošivanje revera, ovratnika i sl. najizrazitije su opasnosti povrede šivaćom iglom, te pomoćnim alatima za prošivanje, probijanje itd.

Kako razne debljine tkanine nalažu podizanje nosača igle za više od 6 mm iznad stola, to uvijek postoji mogućnost ozljede prstiju iglom, zbog toga se i na strojevima za šivanje moraju provoditi odgovarajuće mjere zaštite.

Opasni prostor između stola i vrška igle u gornjem mrtvom položaju mora biti zaštićen funkcionalnom napravom, koja spriječava pristup igli odnosno mogućnost probadanja prstiju iglom.

Zaštitna naprava mora omogućiti nesmetan rad sa strojem i normalno uvlaćenje konca, te ne smije smanjiti vidljivost radnog prostora.

Zaštitna se naprava tako postavlja, da u gornjem mrtvom položaju igle – ovisno o dužini – razmak između igle i zaštitne naprave ne bude veći od 5 mm. Kad je papučica spuštena, zaštitna naprava ne smije od nje biti udaljena više od 5 mm. 

Područje radnog postupka na specijalnim strojevima mora biti posebno zaštićeno odgovarajućim zaštitnim napravama.

Osim ove opasnosti na šivaćim strojevima moguće su i povrede remenskim prijenosom, ako on nije efikasno zaštićen, zatim mehanizmima prinošenje materijala, te radnim mehanizmima naročito kod poluautomata i automata za izradu specijalnih dijelova odjeće kao što su poklopci, rukavi itd.

Remenski prijenosnici snage moraju po čitavoj dužini biti zaštićeni odgovarajućom zaštitnom napravom.

Mehanizmi koji obavljaju dodavanje i odnošenje materijala do radnih elemenata stroja kod šivanja, obrubljivanja, obrezivanja itd. moraju biti tako konstruktivno izvedeni da ne mogu ozlijediti radnika ako je ušao rukom u opasnu zonu.

Opasni zaštićeni dijelovi šivaćih automata ili poluautomata moraju biti konstruktivno udaljeni van zone dohvata ruke ako se ne mogu zaštititi.

Za vrijeme vršenja popravaka na stroju, ne smije postojati mogućnost aktiviranja pogonskog uređaja nehotičnim uključivanjem, nenadanim dolaskom napona nakon prekida itd. Stroj se prethodno mora isključiti iz mreže na glavnoj sklopki.

Neophodna dodatna instalacija za rasvjetu mjesta rada mora biti izvedena  s naponom od 24 V. Priključivanje na mrežu mora se izvoditi isključivo utikačima predviđenim za rad sa niskim naponom, koji su posebnog oblika, tako da ne može doći do zabune, tj. Priključivanja na mrežu normalnog napona.

 

Stroj za postavljanje kopči

Rukovanje ovim strojem potpuno je sigurno i bez mogućnosti nastajanja ozljeda ako su ispravni i normalno rade elementi za posluživanje, te ako je primijenjen pravilan ravni postupak.

Postavljanje metalnih kopči u ležišta mora se obavljati izvan mjesta radnog postupka na izvučenom donjem alatu. Ovo omogućuje dobru vidljivost i rad, a za vrijeme dok je alat izvučen ne smije biti moguće aktivirati gornji alat.

Nakon namještanja kopči i vraćanja alata na predviđeno mjesto, gornji alat se može aktivirati spuštanjem prozirnog zaštitnog oklopa sa ugrađenom sklopkom.

Ako zaštitni oklop nije potpuno zatvorio mjesto radnog postupka, ne smije biti moguće aktivirati rad gornjeg alata.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Veljača 15, 2024

  Međunarodni seminar/webinar: Planiranje zaštite

  Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu organizira seminar/webinar pod nazivom „Planiranje zaštite“. Seminar će se održati 22.03.2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Holiday koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 22. veljače 2024. godine. Rok za prijavu sudionika seminara/webinara koji nisu autori je 15. ožujka 2024. godine, a prijavu je moguće izvršiti putem e-mail adrese: [email protected].
  Nastavite čitati
 • Veljača 14, 2024

  Video: Novi uređaj za mjerenje kemijskih štetnosti - Gasmet GT5000 Terra

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo najnoviji instrument tvrtke Preventa (ovlaštene od strane nadležnog ministarstva za mjerenje kemijskih čimbenika u radnom okolišu) - Gasmet GT5000 Terra, najnapredniji prenosivi uređaj za ovu vrstu mjerenja. U usporedbi s konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji su najčešće prisutni pri našim mjerenjima, ovaj instrument nudi ključne prednosti: - Gasmet GT5000 Terra koristi tehnologiju Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) za bržu i precizniju analizu zahvaljujući Fourierovoj transformaciji. Ova tehnologija ubrzava proces mjerenja i povećava razlučivost spektralnih traka, suprotno konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji često pokazuju nepreciznosti od plus/minus 10% pa sve do 25% kod određenih spojeva. - u skladu s načelima…
  Nastavite čitati
 • Veljača 05, 2024

  Seminar: Upravljanje kemikalijama 2024

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Upravljanje kemikalijama 2024.“ koji će se održati 20. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Diplomat na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb.  U NN 148/2023, dana 13. prosinca 2023. godine, objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. Savjetovanje je namijenjeno: - svim pravnim i fizičkim osobama osobama koje proizvode, stavljaju na tržište (maloprodaja, veleprodaja)…
  Nastavite čitati
 • Siječanj 19, 2024

  Stručni seminar: Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac Tehnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliše i registar onečišćavanja okoliša ROO

  Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom „Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac tehnnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša (ROO)“. Stručni seminar će se održati 16. veljače 2024. godine s početkom u 09:00 sati u kongresnoj dvorani Gradske sportske dvorane (Arena na Dravi), koji se nalazi na adresi Šetalište Franje Tuđmana, 42000 Varaždin. PROGRAM: 9:00 - 9:10 - UVODNA RIJEČ
  Nastavite čitati
 • Siječanj 16, 2024

  Priručnik: Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore

  Poslovna literatura d.o.o. predstavlja novo stručno izdanje u suradnji s autorom Krešimirom Petlićem, dipl. ing. sig., stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Naziv priručnika je „Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore“. Priručnik je koristan alat koji pruža sveobuhvatan pregled mjera zaštite od požara, koje poslodavac treba implementirati radi sigurnosti svih prisutnih u poslovnom prostoru – zaposlenika, stranaka, kupaca, klijenata te općenito svih osoba. Ovaj priručnik služi kao neprocjenjiv resurs, koji omogućuje dobru organizaciju sustava zaštite od požara u poslovnom subjektu ili provjeru valjanosti postojećeg sustava. Posebna pažnja posvećena je poslodavcima,…
  Nastavite čitati