Strojevi i uređaji

U ugostiteljstvu se koristi niz različitih strojeva, uređaja i naprava u razne svrhe i na različite energetske pogone. Koriste se razni strojevi za pripremanje hrane, kao što su strojevi za čišćenje povrća, različite miješalice, rezalice i drugo. Za kuhanje koriste se štednjaci na kruta ili tekuća goriva, te na plin, a koriste se i kotlovi na paru, a za zagrijavanje vode koriste se kotlovi i bojleri, također na pogon plinom, parom, ili električnom strujom. Za hlađenje hrane koriste se hladnjaci s kompresorima, dok se za pranje posuđa koriste se također razni strojevi. U praonicama rublja upotrebljavaju se različiti strojevi za pranje i centrifugiranje, te za glačanje rublja itd.

Osim opasnosti od električne struje i požara, pri radu na strojevima i uređajima u ugostiteljstvu postoje i opasnosti od zahvaćanja osoblja rotirajućim dijelovima, kao što su remeni, remenice, zupčanici, osovine i slično, ozljede na oštre dijelove kao što su noževi, rezalice i slično, te opasnosti od rasprsnuća posuda pod pritiskom. Zbog toga treba upoznati opasno­sti pri radu sa strojevima i uređajima, koji se najčešće koriste u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, te se pridržavati predloženih mjera zaštite.

Da bi se spriječio umor radnika, radni stolovi u kuhinjama trebaju biti odgovarajuće visine. Stolovi na kojima su postavljeni strojevi trebaju biti čvrsto izrađeni, sa zaokruženim uglovima i odgovarajuće dužine i širine, kako bi se spriječilo da ih težina stroja ne prevrne. Da vibracija ne olabavi odnosno promijeni položaj strojeva, strojevi trebaju biti učvršćeni na stolove.U radnim prostorijama treba osigurati odgovarajuće mogućnosti spremanja za svu opremu i zalihe, da bi se spriječile ozljede prouzročene padovima predmeta stavljenih na krivo mjesto. Po završetku posla predmeti se moraju odložiti na određeno mjesto u skladište. U svim prostorijama treba postojati dobro osvjetljenje, jer loša vidljivost, osobito kod strojeva, može prouzročiti ozbiljne ozljede.

Instalacija pare ili vrele vode može uzrokovati opekline radnika. Zbog toga instalacije treba postavljati tamo gdje ne predstavljaju opasnost, ili ih treba izolirati koliko je to najviše moguće.

Dijelovi za prijenos energije na stroju, kao što su zupčanici, remenice i osovine, trebaju biti potpuno zatvoreni, osim ako su već svojim smještajem zaštićeni, kako bi se spriječilo da radnici dođu u dodir s njima. Mjesto rada također treba zaštititi, a zaštitne naprave održavati u ispravnom stanju i uvijek ih na propisani način upotrebljavati.

Gdje god je moguće na strojevima treba postaviti uređaje za blokiranje, zbog zaštite radnika od dodira s rotirajućim dijelovima. Stroj se mora zaustaviti kada se odstrane štitnici, odnosno kad su iz bilo kojih razloga rotirajući dijelovi izloženi dodiru.

Prije čišćenja, podešavanja ili popravljanja stroja električnu struju treba isključiti, ukoliko postoji bilo kakva opasnost da bi se stroj za vrijeme rada mogao pokrenuti. Sklopke trebaju biti blokirane u položaju „isključe­no", a utikači odstranjeni iz priključnica. Čak i ako je prekidač blokiran u položaju „isključeno", nezaštićeni stroj ne treba ostavljati bez kontrole tako dugo dok se ne završi   čišćenje, odnosno neki drugi posao, i štitnici ponovno stave na mjesto. Ako je prekidač za stroj smješten daleko od mjesta rada, tako da bi netko slučajno mogao stroj aktivirati dok ga rukovalac podešava ili čisti, treba upotrijebiti ovjesni karton s natpisom „opasnost - ne stavljaj u pogon - vrše se popravci".

Gdje god je to moguće, sklopka za uključivanje treba biti lako dostupna za rukovaoca i ne bi se  trebala nalaziti iza stroja, tako da rukovalac mora posezati preko uređaja, ili pak doći blizu rotirajućih dijelova,odnosno cijevi za paru ili toplu vodu, da bi uključio stroj. Sklopku treba zaštititi, odnosno osigurati od slučajnog uključenja.

Ne koristite strojeve i uređaje ako niste sigurni kako se njima rukuje. Zapamti­te, sa strojevima i uređaji­ma smiju raditi samo one osobe koje poznaju siguran postupak pri radu, te sve opasnosti i mjere zaštite. Za rad s novim strojem ili uređajem tražite upute od vašeg rukovodioca.


Na strojevima za mljevenje mesa opasnost od zahvaćanja ruku sprečava se postavljanjem limenih lijevaka, koji su obično malog promjera i prilično visoki, pa ne postoji mogućnost da ruka radnika dođe do puža. Koliki će biti promjer i visina lijevka, ovisi o brzini i kapacitetu stroja.

Lijevak na ručnim i električnim strojevima za mljevenje mesa manjeg kapaciteta treba biti uzak i dug. Promjer ne smije biti veći od 50 mm, a visina mora iznositi najmanje 100 mm

Na strojevima za mljevenje mesa sa većim kapacitetom i većim otvorima za punjenje treba biti postavljena zaštita u obliku prstena, koja se može podešavati po visini. Promjer otvora na zaštitnom prstenu ne smije biti veći od 50 mm. Visina na koju treba podesiti zaštitu ovisi od vanjskog promjera zaštitnog prstena, o širini otvora za punjenje (lijevak) te o veličini ruke radnika. Zato je potrebno da svaki radnik prema veličini svojih ruku posebno podesi zaštitni prsten. Ne zaboravite prije počet­ka rada podesiti visinu zaštitnog prstena, tako da je onemogućeno ulaženje ruke u lijevak.

Kod strojeva za sječenje prostor oko noževa mora biti potpuno zatvoren odgovarajućim poklopcem na kojemu se nalazi uređaj za blokiranje. Taj uređaj ima zadaću da omogući rad sa strojem ako zaštitni poklopac nije na svom mjestu. Kontrolirajte poklopac s uređajem za blokiranje. Uređaj je ispravan ako se stroj automatski zaustavi prilikom podizanja poklopca, odnosno, ako se ne može ponovno uključiti u rad ukoliko je poklopac podignut.

 

Rezalice narezaka i kruha zaštićuju se od posjekotina nožem tako, da se postavljaju štitnici noževa i držač ostataka s poklopcem, koji se ne mogu otvoriti ili odstraniti kada je stroj u pogonu. Kod strojeva većeg kapaciteta na štitnike odnosno poklopce postavlja se uređaj za blokiranje.

Ne obavljajte rad, ako štitnici nisu na svom mjestu. Ako su na poklopcima po­stavljeni uređaji za blokira­nje, nemojte ih onesposobiti u njihovoj funkciji. Oni su postavljeni radi vaše sigurnosti.