Transport materijala

Transport drveta i materijala s jednog stroja na drugi danas se u svim pogonima za preradu i obradu drveta obavlja transporterima. Čak i u onim najstarijim pilanama transport materijala ljudskom snagom zamijenjen je, ako ne transporterima, a ono barem stolovima s valjcima. Za prijenos materijala u pogonima za preradu i obradu drveta se koriste uzdužni i poprečni transporteri. U tu svrhu koriste se lančani transporteri, transporteri s valjcima i sa beskonačnom trakom.

Lančani transporteri služe za dopremu trupaca do kolica gatera ili trupčare. Trupac se sa transportera prebacuje posebnim uređajem za pretovar na gaterski vagonet ili na kolica. Uređaj za prebacivanje pokreće se pritiskom na pedalu, zapinjanjem gaterskog vagoneta o polugu na podu, ili pomoću pneumatskog uređaja.

Transporter sa valjcima koristi se za transport drveta sa jednog   radnog  mjesta   na  drugo,   dok  se  beskonačna gumena traka najčešće upotrebljava za transport otpada­ka i piljevine. Bez obzira na vrstu transportera, oni uglavnom predstavljaju slične opasnosti. Do nezgoda na transporterima najčešće dolazi, kada valjak ili traka zahvate odjeću ili čak radnika. Da bi se takve nezgode spriječile, transporter, to jest valjci i traka, moraju biti zaštićeni bočnom zaštitom koja prekriva pokretne elemente transportera. Bočna zaštita služi i kao dodatno osiguranje od padanja drveta koje se transporti­ra.

Provjerite, da li na transporteru postoji bočna zaštita koja će spriječiti da vas zahvate valjci i traka. Ni ovu zaštitnu napravu ne smijete skidati sa transportera osim u slučaju popravka. Na transporterima s gumenom trakom dolazi do teških ozljeda prilikom čišćenja trake, zbog toga što na transporteru, ili ne postoji čistač trake, ili je čistač neispravan, tako da se na primjer na gumenu traku lijepi piljevina. Za vrijeme rada transportera traku ne smijete čistiti rukom. Ako ne postoji čistač trake, transporter se mora zaustaviti, a zatim traku očistiti, ili pak obaviti potrebne radove na održavanju.

Ponekad radnici poravnavaju daske na valjcima kako one ne bi pale pa dolazi do ozljeđivanja radnika. Naime, daska može udariti u radnika, ili ga čak ukliještiti između daske i pokretnih elemenata, pa čak i između daske i bočne zaštite. Materijal smijete poravnavati samo dok transporter miruje. Pri poravnavanju materijala obavezno stavi­te zaštitne rukavice, te koristite naprave za poravnavanje: kuke, cepine i slično. Uzrok nezgode na transporteru može biti uklještenje radnika između valjaka, trake i konstrukcije transporte­ra, ako radnik pri prelaženju preko transportera padne na njega. Zabranjeno je prelaženje preko transportera, osim na za to predviđenim mjestima. Prijelaz mora biti osiguran čvrstom ogradom od najmanje1 metarvisine.

Pri poravnavanju, a naročito pri ručnom prebacivanju trupaca sa lančanog transportera na kolica, veoma je važan položaj radnika, jer ga u slučaju nenadanog pomicanja može zahvatiti trupac. Pri ručnom prebacivanju trupaca sa lančanog transportera na kolica ne smijete stajati ispred trupaca. Za prebacivanje ili za poravnavanje trupaca na kolicima i transporterima koriste se kuke i cepini. Pri rukovanju ovim alatima može doći do težih ozljeda radnika, ako trupac udari u kuku ili cepin. Stoga se ovaj alat ne smije držati ispred sebe, nego sa strane. Veliki broj nezgoda događa se zbog česte upotrebe oštećenih alata – na primjer bez šiljka, ili šiljak nije dovoljno oštar pa alat klizne niz trupac i slično. Prije početka rada pregledajte, da li je šiljak kuke ili cepina ispravan i oštar.

Česti su ubodi na kuke ili cepine kada su oni izvan upotrebe, a šiljci im nisu zaštićeni. Šiljak kuke i cepina zaštitite gumenim štitnikom ili odgovarajućim koricama, kad god se ne upotrebljava.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati
 • Svibanj 07, 2024

  Video: Ključni aspekti zaštite na radu za ovlaštenike i povjerenike

  Dobrodošli u naš edukativni video namijenjen poslodavcima, ovlaštenicima i povjerenicima za zaštitu na radu. Bilo da ste novi u ovoj temi ili se želite usavršiti, saznat ćete više o vašim obvezama prema Zakonu o zaštiti na radu i važnosti sigurnosti na radnom mjestu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac mora organizirati sustav zaštite na radu kako bi spriječio ozljede i zdravstvene rizike te kontinuirano poboljšavao sigurnost zaposlenika. Zaštita na radu nije samo zakonska obveza, već i moralna odgovornost koja može spriječiti ozbiljne posljedice za pojedince i društvo. Cilj je stvoriti sigurno radno okruženje i prevenirati ozljede na radu. U nastavku videa istražujemo kako implementirati ove prakse u vašem poslovanju.
  Nastavite čitati