Transport materijala

Transport drveta i materijala s jednog stroja na drugi danas se u svim pogonima za preradu i obradu drveta obavlja transporterima. Čak i u onim najstarijim pilanama transport materijala ljudskom snagom zamijenjen je, ako ne transporterima, a ono barem stolovima s valjcima. Za prijenos materijala u pogonima za preradu i obradu drveta se koriste uzdužni i poprečni transporteri. U tu svrhu koriste se lančani transporteri, transporteri s valjcima i sa beskonačnom trakom.

Lančani transporteri služe za dopremu trupaca do kolica gatera ili trupčare. Trupac se sa transportera prebacuje posebnim uređajem za pretovar na gaterski vagonet ili na kolica. Uređaj za prebacivanje pokreće se pritiskom na pedalu, zapinjanjem gaterskog vagoneta o polugu na podu, ili pomoću pneumatskog uređaja.

Transporter sa valjcima koristi se za transport drveta sa jednog   radnog  mjesta   na  drugo,   dok  se  beskonačna gumena traka najčešće upotrebljava za transport otpada­ka i piljevine. Bez obzira na vrstu transportera, oni uglavnom predstavljaju slične opasnosti. Do nezgoda na transporterima najčešće dolazi, kada valjak ili traka zahvate odjeću ili čak radnika. Da bi se takve nezgode spriječile, transporter, to jest valjci i traka, moraju biti zaštićeni bočnom zaštitom koja prekriva pokretne elemente transportera. Bočna zaštita služi i kao dodatno osiguranje od padanja drveta koje se transporti­ra.

Provjerite, da li na transporteru postoji bočna zaštita koja će spriječiti da vas zahvate valjci i traka. Ni ovu zaštitnu napravu ne smijete skidati sa transportera osim u slučaju popravka. Na transporterima s gumenom trakom dolazi do teških ozljeda prilikom čišćenja trake, zbog toga što na transporteru, ili ne postoji čistač trake, ili je čistač neispravan, tako da se na primjer na gumenu traku lijepi piljevina. Za vrijeme rada transportera traku ne smijete čistiti rukom. Ako ne postoji čistač trake, transporter se mora zaustaviti, a zatim traku očistiti, ili pak obaviti potrebne radove na održavanju.

Ponekad radnici poravnavaju daske na valjcima kako one ne bi pale pa dolazi do ozljeđivanja radnika. Naime, daska može udariti u radnika, ili ga čak ukliještiti između daske i pokretnih elemenata, pa čak i između daske i bočne zaštite. Materijal smijete poravnavati samo dok transporter miruje. Pri poravnavanju materijala obavezno stavi­te zaštitne rukavice, te koristite naprave za poravnavanje: kuke, cepine i slično. Uzrok nezgode na transporteru može biti uklještenje radnika između valjaka, trake i konstrukcije transporte­ra, ako radnik pri prelaženju preko transportera padne na njega. Zabranjeno je prelaženje preko transportera, osim na za to predviđenim mjestima. Prijelaz mora biti osiguran čvrstom ogradom od najmanje1 metarvisine.

Pri poravnavanju, a naročito pri ručnom prebacivanju trupaca sa lančanog transportera na kolica, veoma je važan položaj radnika, jer ga u slučaju nenadanog pomicanja može zahvatiti trupac. Pri ručnom prebacivanju trupaca sa lančanog transportera na kolica ne smijete stajati ispred trupaca. Za prebacivanje ili za poravnavanje trupaca na kolicima i transporterima koriste se kuke i cepini. Pri rukovanju ovim alatima može doći do težih ozljeda radnika, ako trupac udari u kuku ili cepin. Stoga se ovaj alat ne smije držati ispred sebe, nego sa strane. Veliki broj nezgoda događa se zbog česte upotrebe oštećenih alata – na primjer bez šiljka, ili šiljak nije dovoljno oštar pa alat klizne niz trupac i slično. Prije početka rada pregledajte, da li je šiljak kuke ili cepina ispravan i oštar.

Česti su ubodi na kuke ili cepine kada su oni izvan upotrebe, a šiljci im nisu zaštićeni. Šiljak kuke i cepina zaštitite gumenim štitnikom ili odgovarajućim koricama, kad god se ne upotrebljava.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Veljača 15, 2024

  Međunarodni seminar/webinar: Planiranje zaštite

  Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu organizira seminar/webinar pod nazivom „Planiranje zaštite“. Seminar će se održati 22.03.2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Holiday koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 22. veljače 2024. godine. Rok za prijavu sudionika seminara/webinara koji nisu autori je 15. ožujka 2024. godine, a prijavu je moguće izvršiti putem e-mail adrese: [email protected].
  Nastavite čitati
 • Veljača 14, 2024

  Video: Novi uređaj za mjerenje kemijskih štetnosti - Gasmet GT5000 Terra

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo najnoviji instrument tvrtke Preventa (ovlaštene od strane nadležnog ministarstva za mjerenje kemijskih čimbenika u radnom okolišu) - Gasmet GT5000 Terra, najnapredniji prenosivi uređaj za ovu vrstu mjerenja. U usporedbi s konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji su najčešće prisutni pri našim mjerenjima, ovaj instrument nudi ključne prednosti: - Gasmet GT5000 Terra koristi tehnologiju Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) za bržu i precizniju analizu zahvaljujući Fourierovoj transformaciji. Ova tehnologija ubrzava proces mjerenja i povećava razlučivost spektralnih traka, suprotno konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji često pokazuju nepreciznosti od plus/minus 10% pa sve do 25% kod određenih spojeva. - u skladu s načelima…
  Nastavite čitati
 • Veljača 05, 2024

  Seminar: Upravljanje kemikalijama 2024

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Upravljanje kemikalijama 2024.“ koji će se održati 20. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Diplomat na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb.  U NN 148/2023, dana 13. prosinca 2023. godine, objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. Savjetovanje je namijenjeno: - svim pravnim i fizičkim osobama osobama koje proizvode, stavljaju na tržište (maloprodaja, veleprodaja)…
  Nastavite čitati
 • Siječanj 19, 2024

  Stručni seminar: Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac Tehnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliše i registar onečišćavanja okoliša ROO

  Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom „Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac tehnnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša (ROO)“. Stručni seminar će se održati 16. veljače 2024. godine s početkom u 09:00 sati u kongresnoj dvorani Gradske sportske dvorane (Arena na Dravi), koji se nalazi na adresi Šetalište Franje Tuđmana, 42000 Varaždin. PROGRAM: 9:00 - 9:10 - UVODNA RIJEČ
  Nastavite čitati
 • Siječanj 16, 2024

  Priručnik: Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore

  Poslovna literatura d.o.o. predstavlja novo stručno izdanje u suradnji s autorom Krešimirom Petlićem, dipl. ing. sig., stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Naziv priručnika je „Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore“. Priručnik je koristan alat koji pruža sveobuhvatan pregled mjera zaštite od požara, koje poslodavac treba implementirati radi sigurnosti svih prisutnih u poslovnom prostoru – zaposlenika, stranaka, kupaca, klijenata te općenito svih osoba. Ovaj priručnik služi kao neprocjenjiv resurs, koji omogućuje dobru organizaciju sustava zaštite od požara u poslovnom subjektu ili provjeru valjanosti postojećeg sustava. Posebna pažnja posvećena je poslodavcima,…
  Nastavite čitati