Transport materijala

Transport drveta i materijala s jednog stroja na drugi danas se u svim pogonima za preradu i obradu drveta obavlja transporterima. Čak i u onim najstarijim pilanama transport materijala ljudskom snagom zamijenjen je, ako ne transporterima, a ono barem stolovima s valjcima. Za prijenos materijala u pogonima za preradu i obradu drveta se koriste uzdužni i poprečni transporteri. U tu svrhu koriste se lančani transporteri, transporteri s valjcima i sa beskonačnom trakom.

Lančani transporteri služe za dopremu trupaca do kolica gatera ili trupčare. Trupac se sa transportera prebacuje posebnim uređajem za pretovar na gaterski vagonet ili na kolica. Uređaj za prebacivanje pokreće se pritiskom na pedalu, zapinjanjem gaterskog vagoneta o polugu na podu, ili pomoću pneumatskog uređaja.

Transporter sa valjcima koristi se za transport drveta sa jednog   radnog  mjesta   na  drugo,   dok  se  beskonačna gumena traka najčešće upotrebljava za transport otpada­ka i piljevine. Bez obzira na vrstu transportera, oni uglavnom predstavljaju slične opasnosti. Do nezgoda na transporterima najčešće dolazi, kada valjak ili traka zahvate odjeću ili čak radnika. Da bi se takve nezgode spriječile, transporter, to jest valjci i traka, moraju biti zaštićeni bočnom zaštitom koja prekriva pokretne elemente transportera. Bočna zaštita služi i kao dodatno osiguranje od padanja drveta koje se transporti­ra.

Provjerite, da li na transporteru postoji bočna zaštita koja će spriječiti da vas zahvate valjci i traka. Ni ovu zaštitnu napravu ne smijete skidati sa transportera osim u slučaju popravka. Na transporterima s gumenom trakom dolazi do teških ozljeda prilikom čišćenja trake, zbog toga što na transporteru, ili ne postoji čistač trake, ili je čistač neispravan, tako da se na primjer na gumenu traku lijepi piljevina. Za vrijeme rada transportera traku ne smijete čistiti rukom. Ako ne postoji čistač trake, transporter se mora zaustaviti, a zatim traku očistiti, ili pak obaviti potrebne radove na održavanju.

Ponekad radnici poravnavaju daske na valjcima kako one ne bi pale pa dolazi do ozljeđivanja radnika. Naime, daska može udariti u radnika, ili ga čak ukliještiti između daske i pokretnih elemenata, pa čak i između daske i bočne zaštite. Materijal smijete poravnavati samo dok transporter miruje. Pri poravnavanju materijala obavezno stavi­te zaštitne rukavice, te koristite naprave za poravnavanje: kuke, cepine i slično. Uzrok nezgode na transporteru može biti uklještenje radnika između valjaka, trake i konstrukcije transporte­ra, ako radnik pri prelaženju preko transportera padne na njega. Zabranjeno je prelaženje preko transportera, osim na za to predviđenim mjestima. Prijelaz mora biti osiguran čvrstom ogradom od najmanje1 metarvisine.

Pri poravnavanju, a naročito pri ručnom prebacivanju trupaca sa lančanog transportera na kolica, veoma je važan položaj radnika, jer ga u slučaju nenadanog pomicanja može zahvatiti trupac. Pri ručnom prebacivanju trupaca sa lančanog transportera na kolica ne smijete stajati ispred trupaca. Za prebacivanje ili za poravnavanje trupaca na kolicima i transporterima koriste se kuke i cepini. Pri rukovanju ovim alatima može doći do težih ozljeda radnika, ako trupac udari u kuku ili cepin. Stoga se ovaj alat ne smije držati ispred sebe, nego sa strane. Veliki broj nezgoda događa se zbog česte upotrebe oštećenih alata – na primjer bez šiljka, ili šiljak nije dovoljno oštar pa alat klizne niz trupac i slično. Prije početka rada pregledajte, da li je šiljak kuke ili cepina ispravan i oštar.

Česti su ubodi na kuke ili cepine kada su oni izvan upotrebe, a šiljci im nisu zaštićeni. Šiljak kuke i cepina zaštitite gumenim štitnikom ili odgovarajućim koricama, kad god se ne upotrebljava.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Rujan 28, 2023

  Upis u registar stručnjaka zaštite na radu

  Obavještavamo Vas o značajnoj promjeni u području obavljanja poslova zaštite na radu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je inovativnu mjeru koja će utjecati na sve poslodavce u Hrvatskoj. Radi se o uspostavi posebnog registra stručnjaka zaštite na radu, što donosi novu obvezu za poslodavce te stavlja poseban naglasak na stručno usavršavanje i vođenje evidencije u vezi obavljanja poslova zaštite na radu. Ova nova inicijativa Ministarstva ima za cilj unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika, potičući poslodavce na brigu o tim aspektima svojih radnika na sveobuhvatan i odgovoran način. Registracija stručnjaka zaštite na radu bit će obvezna za sve poslodavce u različitim sektorima, te će zahtijevati dosljedno praćenje i osiguranje stručnog kadra. Nadalje, poslodavci će biti dužni redovito osvježavati svoje znanje i vještine kroz stručno…
  Nastavite čitati
 • Rujan 19, 2023

  Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo / Službom za toksikologiju organizira tečaj pod nazivom „Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama“. Tečaj će se održati online 27.09.2023. od 09:00 do 14:00 sati. Nakon tečaja, održati će se ispit o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama, koji će se održati…
  Nastavite čitati
 • Rujan 18, 2023

  Međunarodni seminar/webinar : Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu

  Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023. TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:
  Nastavite čitati