Ugljični monoksid, povišena temperatura i vlaga

Prilikom neposrednog sagorijevanja krutog ili tekućeg goriva te plina u pećima i štednjacima postoji opasnost od razvijanja i širenja ugljičnog monoksida.


U prostorija¬ma koje se ne provjetravaju ugljični monoksid može štetno djelovati na organizam, jer već pri udjelu 0,1% trenutačno uzrokuje simptome trovanja, a pri udjelu 0,2% smrt u roku jednoga sata. On ima 250 - 300 puta veći afinitet spajanja s hemoglobinom u krvi nego kisik, to jest istiskuje kisik iz krvi. Kako organizam ne može živjeti bez kisika, to se postupno javljaju sve teži simptomi trovanja. Pri srednjim udjelima kakvi su upravo u produktima izgaranja, najprije uzrokuje totalnu mišićnu slabost, a tek onda druge simptome. CO se, osim za hemoglobin, veže i za mioglobin čime se tumači mišićna slabost, poremećena koordinacija pokreta i nemogućnost bijega s mjesta incidenta, unatoč još uvijek očuvanoj svijesti. Dakle, kada unesrećeni čovjek postane svjestan situacije u kojoj se nalazi, zbog slabosti mišića posve je bespomoćan išta sam poduzeti. Često su unesrećeni zatečeni na podu, pored vrata, jer nisu imali snage podići ruku do kvake na vratima i tako se spasiti.Glavobolja i mučnina te vrtoglavica prvi su znaci djelovanja ugljičnog monoksida. Nakon toga moguća je nesvjestica; ako ugroženome nitko ne pruži pomoć, trovanje monoksidom može izazvati i smrt. Stoga već pri prvim znacima prisutnosti ugljičnog monoksida provjetrite prostorije i obavijestite rukovodioca.

U radnim prostorijama u ugostiteljstvu, kao što su kuhinje i praonice, obično vlada povišena temperatura i vlaga. Takvi štetni mikroklimatski uvjeti mogu uzrokova­ti pojačano znojenje, ubrzan puls, smanjenje sposobnosti za rad, a može doći i do takozvanog toplinskog udara.