Ugrijani predmeti i vruće tvari

Pri svim poslovima na pripremanju, kuhanju i serviranju hrane postoje i opasnosti od opeklina. Do njih uglavnom dolazi uslijed dodira sa vrućim dijelovima uređaja, posuda, te vrelom vodom ili hranom. Za zaštitu od opeklina kod pripremanja i kuhanja hrane najučinkovitije je provođenje ispravnih radnih postupa­ka i poštivanje određenih pravila ponašanja.

- Poštujte pravilo da se voda, vlažni i mokri predmeti ne stavljaju u vruću mast. Najprije ih treba ocijediti.

- Sve posude kod kuhanja i pečenja zatvarajte poklopcima.

- Ako se zapali ulje ili mast, ne gasite to vodom, već prekrivanjem.


- Pri prijenosu ugrijanih po­suda neka vam uvijek budu pri  ruci zaštitne rukavice.


- Za prenošenje ugrijanih i teških lonaca i kotlića u prostorijama za priprema­nje hrane koristite kolica s kotačićima.