Uvod

Neosporna je činjenica da radni procesi svojom raznolikošću uvjeta rada mogu ugroziti i narušiti zdravlje radnika. Štetni uvjeti pri uredskim poslovima mogu biti:

- mehaničke opasnosti

- opasnost od padova

- električna struja

- fizikalne štetnosti

- statodinamički napori

- psihofiziološki napori

- napori vida.


 


Zaštita na radu skup je djelatnosti (tehničkih, zdravstvenih, pravnih, pedagoških i dr.) kojima se otkrivaju i na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti koje ugrožavaju i narušavaju zdravlje radnika. Svrha je zaštite na radu stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj regulirana je zakonodavstvom iz zaštite na radu. Osnovu čine Ustav, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu, a uz njih se pitanja iz zaštite na radu uređuju i drugim zakonima i podzakonskim propisima. Uz to provedbu zaštite na radu obvezuju i  konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska preuzela. Cilj je Zakona o zaštiti na radu u Republici Hrvatskoj, kao i svih podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, sprečavanje nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te zaštita radnog okoliša.

U Hrvatskoj se godišnje na radu ozlijedi prosječno 25.000 radnika zbog čega se izgubi 550.000 radnih dana. Od ozljeda na radu godišnje smrtno strada 40 ljudi, a 150 oboli od profesionalnih bolesti.

Kako je očito da ozljede na radu negativno utječu na državu, na svakog poslodavca zbog povećanja troškova i smanjenja prihoda, a posebno na samog radnika, proces povećanja sigurnosti radnika nameće se kao važan imperativ društvu u cjelini.

Nezgodom na radu nazivamo neželjeni, odnosno nepredviđeni događaj koji nastaje kao posljedica poremećaja u odnosima čovjeka i radne okoline. Ako poremećaja nema, vlada stanje dinamičke ravnoteže. Ravnotežu narušavaju opasni radni postupci ili opasni radni uvjeti, odnosno oboje zajedno.

Posljedica nezgode može biti materijalni gubitak (šteta) i ozljeda, pa čak i smrt. Dugotrajno izlaganje nezdravoj i štetnoj radnoj okolini uzrokuje profesionalna oboljenja. Kod pojave opasnih postupaka postoje određene zakonitosti, dok do pogreške čovjeka dolazi zbog toga što neka osobina čovjeka nije u skladu sa zahtjevima rada.

Prilagođavanjem mjesta rada radniku, uređenjem radnog prostora, upotrebom sigurnih alata, strojeva i uređaja, opremanjem sredstvima zaštite, njihovim pravilnim korištenjem, dakle stvaranjem sigurne radne okoline, mogu se spriječiti nezgode na radu.

Posljedice nezgode na radu u materijalnom pogledu uzrokuju zastoj u proizvodnji, oštećenje sredstava rada ili oštećenje materijala. Međutim, nezgode koje imaju za posljedicu ozljedu na radu, lakšu ili težu, predstavljaju teret za ozlijeđenog zaposlenika, njegovu obitelj, tvrtku u kojoj je zaposlen i cijelu zajednicu. Troškovi liječenja i saniranja posljedica ozljede na radu u pravilu su vrlo veliki i predstavljaju ogromne gubitke za sve sudionike. S obzirom na to da se zaštita na radu promatra kao humana, socijalna i ekonomska kategorija, svaka nezgoda predstavlja trošak i zato je ulaganje u zaštitu na radu veliki dobitak u svakom pogledu.


 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 21, 2024

  Edukacija: Zaštita na radu - obveze poslodavca online

  Self-determination theory d.o.o. organizira edukaciju pod nazivom „Zaštita na radu obveze poslodavaca“ koja će se održavati 11.07. , 24.09. i 26.11.2024. godine. Edukacija će se održavati online putem Webinar-a. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju predstavljaju ključni element ljudskih prava zaposlenika i održivog poslovnog razvoja. Webinar je usmjeren na primjenu obaveznih propisa i potencijalni inspekcijski nadzor. Namijenjen je višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je osigurati potpuno razumijevanje obveza, primjenu propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementaciju mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Sadržaj edukacije obuhvaća ključne aspekte…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati