Uvod

Neosporna je činjenica da radni procesi svojom raznolikošću uvjeta rada mogu ugroziti i narušiti zdravlje radnika. Štetni uvjeti pri uredskim poslovima mogu biti:

- mehaničke opasnosti

- opasnost od padova

- električna struja

- fizikalne štetnosti

- statodinamički napori

- psihofiziološki napori

- napori vida.


 


Zaštita na radu skup je djelatnosti (tehničkih, zdravstvenih, pravnih, pedagoških i dr.) kojima se otkrivaju i na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti koje ugrožavaju i narušavaju zdravlje radnika. Svrha je zaštite na radu stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj regulirana je zakonodavstvom iz zaštite na radu. Osnovu čine Ustav, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu, a uz njih se pitanja iz zaštite na radu uređuju i drugim zakonima i podzakonskim propisima. Uz to provedbu zaštite na radu obvezuju i  konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska preuzela. Cilj je Zakona o zaštiti na radu u Republici Hrvatskoj, kao i svih podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, sprečavanje nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te zaštita radnog okoliša.

U Hrvatskoj se godišnje na radu ozlijedi prosječno 25.000 radnika zbog čega se izgubi 550.000 radnih dana. Od ozljeda na radu godišnje smrtno strada 40 ljudi, a 150 oboli od profesionalnih bolesti.

Kako je očito da ozljede na radu negativno utječu na državu, na svakog poslodavca zbog povećanja troškova i smanjenja prihoda, a posebno na samog radnika, proces povećanja sigurnosti radnika nameće se kao važan imperativ društvu u cjelini.

Nezgodom na radu nazivamo neželjeni, odnosno nepredviđeni događaj koji nastaje kao posljedica poremećaja u odnosima čovjeka i radne okoline. Ako poremećaja nema, vlada stanje dinamičke ravnoteže. Ravnotežu narušavaju opasni radni postupci ili opasni radni uvjeti, odnosno oboje zajedno.

Posljedica nezgode može biti materijalni gubitak (šteta) i ozljeda, pa čak i smrt. Dugotrajno izlaganje nezdravoj i štetnoj radnoj okolini uzrokuje profesionalna oboljenja. Kod pojave opasnih postupaka postoje određene zakonitosti, dok do pogreške čovjeka dolazi zbog toga što neka osobina čovjeka nije u skladu sa zahtjevima rada.

Prilagođavanjem mjesta rada radniku, uređenjem radnog prostora, upotrebom sigurnih alata, strojeva i uređaja, opremanjem sredstvima zaštite, njihovim pravilnim korištenjem, dakle stvaranjem sigurne radne okoline, mogu se spriječiti nezgode na radu.

Posljedice nezgode na radu u materijalnom pogledu uzrokuju zastoj u proizvodnji, oštećenje sredstava rada ili oštećenje materijala. Međutim, nezgode koje imaju za posljedicu ozljedu na radu, lakšu ili težu, predstavljaju teret za ozlijeđenog zaposlenika, njegovu obitelj, tvrtku u kojoj je zaposlen i cijelu zajednicu. Troškovi liječenja i saniranja posljedica ozljede na radu u pravilu su vrlo veliki i predstavljaju ogromne gubitke za sve sudionike. S obzirom na to da se zaštita na radu promatra kao humana, socijalna i ekonomska kategorija, svaka nezgoda predstavlja trošak i zato je ulaganje u zaštitu na radu veliki dobitak u svakom pogledu.


 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati