Zapaljivi materijali

Opasnost od požara naročito je prisutna u prodavaonicama specijaliziranim za prodaju boja, lakova, ljepila, raznih otapala i slično, u odjelima s istim asortimanom u robnim kućama, u ljekarnama i parfumerijama. Za razliku od industrijskih pogona, u prodavaonicama je opasnost od požara povećana uglavnom zbog skučenog prodajnog prostora te velikog broja kupaca koji se nekontrolirano kreću tim prostorom. S obzirom na specifičnosti ovih prodajnih prostora, posebnu po­zornost treba posvetiti uređenju prostora i uskladištenju te provesti određene režime ponašanja na koje možete osobno ut­jecati i na taj način smanjiti opasnosti od teških nesreća.

Dekorativni elementi prodajnog prostora (zavjese i slično), izrađeni od zapaljivog materijala, mogu u određenim uvjetima postati uzrokom požara ili, kao što se u većini slučajeva događalo, uvjetovati naglo širenje požara. Svi elementi za dekoraciju prostora moraju biti izrađeni od teškozapaljivog materijala, odnosno od materijala tehnički obrađenog apreturom kako ne bi postojala mogućnost zapaljenja i širenja požara. Apretirane tkanine treba održavati prema uputama proizvođača da se ne bi smanjio učinak zaštite od požara.

Podovi ili podloge tih prostorija moraju biti izrađeni od nezapaljivog materijala otpornog na djelovanje zapaljivih tekućina i ne smiju upijati zapaljive tekućine. Ne dopustite da se na podove prostorija sa zapaljivim tekućinama i materijalom stavljaju sagovi od vune ili sličnog zapaljivog materijala. U tim su slučajevima mogućnosti za nastanak i širenje požara daleko veće.

Na svim otvorima za provjetravanje prostorija za uskladištenje zapaljivih tekućina i materijala moraju se postaviti guste žičane mreže ili kapci da se spriječi opasnost od ubacivanja predmeta koji bi mogli izazvati požar. Za zagrijavanje prostorija sa zapaljivim materijalom ne smiju se koristiti peći s otvorenim plamenom jer predstavljaju neposredan izvor požara. Jedini je siguran način zagrijavanja takvih prostorija centralno, odnosno etažno grijanje (topla voda ili topli zrak).

Električne instalacije jedan su od najčešćih izvora požara. Razlozi su tome sljedeći: postavljanje neodgovarajućih instalacija u od­nosu na namjenu prostorija za držanje i uskladištenje zapaljivog materijala, privremeno postavljene instalacije, umetanje predimenzioniranih osigurača, "krpanje" osigurača, oštećenja instalacija i pribora radi neispravnog rukovanja te neodgovarajuće održavanje. Sve ovo uvjetuje povećanu opasnost od nastanka požara. Zahtijevajte ispravne električne instalacije. Povremeno kontrolirajte da li je nastalo oštećenje na električnim instalacijama i priboru. Primijetite li nedostatke ili oštećenja, odmah obavijestite odgovornu osobu.

Drvene police i slične konstrukcije za odlaganje robe trebaju biti zaštićene vatrootpornim premazom. Da biste smanjili opasnost od požara, izbjegavajte postavljanje inventara od zapaljivog materijala.

Hermetički zatvorene limenke boja, lakova, ljepila i otapala mogu se slagati jedna na drugu, a pri tom treba paziti da su iste vrste. Ako su limenke sa zapaljivim tekućinama različitih vrsta, razmak između njih mora iznositi najmanje50 cm.

Kontrolirajte ima li svaka posuda sa zapaljivim materi­jalom podatke o vrsti i količini materijala, naziv proizvođača i natpis upozorenja "ZAPALJIVO - NE PRILAZI OTVORENIM PLAMENOM".

Treba izbjegavati staklenu ambalažu za zapaljive materijale, jer pri rukovanju može nastati lom, prolijevanje i zapaljenje. Ako se, ipak, koristi, primjerice u ljekarnama, postavlja se na mjesto udaljeno od potrošača te njome pažljivo rukuje, posebno pri pakiranju.