Kako smanjiti rizike uzrokovane kemijskim tvarima

Zlatna pravila za smanjenje rizika od akcidenta

1. Provjeri da li su pakovanja i spremnici u dobrom stanju

2. Opasne kemijske tvari čuvaj samo u odgovarajućim spremnicima koji su propisno označeni

3. Izbjegavaj da kemijska tvar dođe u usta

4. Pažljivo radi

5. Budi vrlo temeljit u svezi s održavanjem osobne higijene

Korištenje osobnih zaštitnih sredstava

Kada osnovnim niti ostalim posebnim pravilima zaštite na radu nije moguće zaštititi radnika od djelovanja opasnih radnih tvari na takvim se poslovima moraju koristiti osobna zaštitna sredstva. Osobna zaštitna sredstva je dužan osigurati poslodavac dok je obveza radnika da ista koristi pri radu na propisani način.