Posebni uvjeti rada

Za obavljanje pojedinih poslova postoje prema zakonu i posebni uvjeti koje zaposlenik mora zadovoljavati, glede dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog i psihičkog stanja i psihičkih sposobnosti.

Poslodavac ne smije rasporediti radnika na radno mjesto za koje su utvrđeni posebni uvjeti rada, ako prije toga nije na propisan način utvrđeno da zaposlenik zadovoljava zahtjevane uvjete.

Za posebni uvjet glede dobi života, propisana je dob od najmanje 18 godina, čime se štiti mladež, glede spola kao posebnog uvjeta propisano je koje poslove mogu obavljati žene a koje muškarci, čime se štite žene od obavljanja poslova koji mogu utjecati na njihovo zdravlje. Glede stručnih sposobnosti obavlja se izbor zaposlenika za svako pojedino radno mjesto što se dokazuje odgovarajućom ispravom. Svi zaposlenici koji su predviđeni kod prvog zapošljavanja za radna mjesta s posebnim uvjetima rada, upućuju se u zdravstvenu ustanovu specijaliziranu za medicinu rada, radi obavljanja zdravstvenog i psihičkog pregleda.

Pregledi za radna mjesta s posebnim uvjetima rada nisu isti za sva takva radna mjesta, nego je obim pregleda i tijekom rada, kontrole zdravstvenog i psihičkog stanja, propisan posebnim Pravilnikom o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaposlenika i sposobnosti zaposlenika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Po obavljenom pregledu zaposlenik dobiva odgovarajuću ispravu kojom dokazuje da ispunjava tražene uvjete glede zdravstvenog i psihićkog stanja. Zaposlenici koji su tijekom rada upućeni na pregled, po isteku roka utvrđenog propisom, a ne ispunjavaju više tražene uvjete rada za radno mjesto s posebnim uvjetima rada, poslodavac ne smije rasporediti na takvo radno mjesto, nego je dužan osigurati mu radno mjesto koje odgovara njegovim preostalim radnim sposobnostima.

Briga o zdravstvenom i psihićkom stanju svakog zaposlenika treba biti osnovna zadaća poslodavca.

Ako ste raspoređeni za rad na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada, morate se podvrgnuti periodičkim specijalističkim zdravstvenim pregledima u rokovima koji su utvrđeni internim pravilnikom.

Vaša je dužnost da svaki svoj zdravstveni poremećaj prijavite svom neposrednom rukovoditelju.