Prašine brašna

Prašine brašna mogu uzrokovati različite zdravstvene probleme kao što su astma i nadraživanje sluznice nosa, grla i očiju. Rad s tijestom može uzrokovati dermatitis.

Zbog toga je potrebno da se stalno vodi briga o:

• izvorima zaprašenja

• ventilaciji

• da se upotrebljavaju zatvoreni sistemi za miješanje tijesta

• da se upotrebljavaju odgovarajuća osobna zaštitna sredstva gdje je to potrebno

• pri čišćenju prostorija izbjegavati «suho» čišćenje - potrebno je čistiti podove vlažnim sredstvima