Dijamant opasnosti

Oznaka stupnja i vrste opasnosti prema NFPA 704, američkom standardnom sustavu prepoznavanja opasnosti od tvari u slučaju nužde.

Ima oblik romba (dijamanta) koji je podijeljen u četiri manja različitih boja, a na kojima se nalaze brojčane oznake (od 0 do 4) ili posebna napomena. Stupanj 0 znači «bez opasnosti», dok stupanj 4 predstavlja najveću opasnost.

Crveno polje označava požarnu opasnost, plavo polje opasnost za zdravlje, žuto polje opasnost od reaktivnosti i kemijske nestabilnosti, a na bijelo polje dolaze posebne napomene.