Gašenje požara zapaljivih tekućina

Za gašenje požara zapaljivih tekućina najbolja su sredstva za gašenje pjena, prah i haloni. Ugljični dioksid može se primjenjivati za gašenje manjih požara u zatvorenim prostorijama.