Prenošenje, istovar i utovar tereta

Ručno prenošenje tereta

Ručno prenošenje tereta znači svaki fizički rad koji uključuje dizanje, prenošenje, spuštanje, guranje, vučenje ili nošenje tereta ljudskom snagom i druge slične radnje (npr. podupiranje, držanje). Više od trećine ozljeda uzrokovane su pri rukovanju materijalima – podizanjem i prenašanjem tereta snagom ruku ili tijela.

Kod ručnog prenošenja tereta naprežu se vitalni organi čovječjeg tijela, kao što su srce, leđa i mišići ruku i nogu. Veličina napora kod ručnog transporta tereta, dizanja, prenošenja i spuštanja, ovisna je osim o težini samog predmeta i o obliku, volumenu i njegovoj podesnosti za transport, kao i o duljini potrebnog transporta.

Opasnost kod ručnog transporta tereta se povećava s umorom radnika, precjenjivanjem vlastitih mogućnosti i nesigurnim zahvatom tereta. Uslijed umora, otupljuju refleksi, pokreti postaju sporiji, a hod nesigurniji, pa se teret nepravilno podiže i nesigurno zahvaća, što otežava sam transport. Evo i nekoliko praktičnih naputaka – sigurnih radnih postupaka, koje trebaju uvježbati radnici koji rukuju materijalima:

RUČNO PODIZANJE I PRENAŠANJE TERETA

Terete podizati i prenositi samo na pravilan i uvježban način. Za podizanje težih tereta koristiti odgovarajuće mehaničke naprave.

Pri manipulaciji teretom potrebno je izbjegavati pokrete vučenja, nespretna podizanja i oštre predmete. Odjeća koju nosi radnik ne smije biti preuska i nespretna.

PRIJE PODIZANJA TERETA POTREBNO JE:

• potražiti pomoć ukoliko se radi o teškom i nespretnom teretu

• poznavati težinu koja se diže – razmisliti o težini tereta

• uvjeriti se da se teret može podići bez prenaprezanja

• uvjeriti se da je teret slobodan – da se može pomaknuti

• uvjeriti se da je put kojim se teret planira prenijeti slobodan i prohodan

• zagrijati mišiće

PRI PODIZANJU POTREBNO JE:

• stati uz teret i okrenuti se prema smjeru u kome se teret planira pomaknuti

• zauzeti pravilan širok stav radi ravnoteže – stopala moraju biti širom razmaknuta s jednom nogom lagano prema naprijed radi ravnoteže

• treba čučnuti toliko nisko da se predmet može sigurno prihvatiti

• biti siguran da je teret dobro zahvačen

• ramena i leđa stalno držati uspravno

• teret sigurno zahvatiti, tako da tijekom prenošenje ne postoji opasnost da sklizne, odnosno ne stvara dodatni napor tijekom nošenja

• stegnuti trbušne mišiće

• udahnuti zrak

• teret pridići uz tijelo koliko je moguće – najtežu stranu tereta potrebno je držati uz tijelo

• dizati lagano bez trzaja snagom nožnih mišića sve dok se noge ne isprave, a leđa pri tom moraju ostati uspravna

PRAVILAN NAČIN DIZANJA I PRENOŠENJA TERETA:

1. Stati uz teret i okrenuti se prema smjeru u kome se teret planira pomaknuti

2. Zauzeti pravilan širok stav radi ravnoteže – stopala moraju biti širom razmaknuta s jednom nogom lagano prema naprijed radi ravnoteže

3. Čučnuti toliko nisko da se predmet može sigurno prihvatiti

4. Dignuti lagano bez trzaja snagom nožnih mišića sve dok se noge ne isprave, a leđa pri tom moraju ostati uspravna

5. Prenijeti teret (po potrebi napraviti stanku)

6. Odložiti teret

Ako je put prenašanja materijala dugačak, potrebno je tijekom prenašanja napraviti stanku kako bi se promijenio zahvat.

Ukoliko je teret potrebno spustiti u točno određen položaj, prvo treba spustiti teret, a tek potom se namješta pozicija.

Ne postoji potpuno sigurno rukovanje materijalima. Uvijek postoji opasnost od mišićno-koštanih poremećaja. Ali ukoliko podižete terete težina u granicama kako je označeno na slici rizik je sveden na najmanju moguću mjeru:

U svakoj zoni prema slici naznačena je maksimalna težina koja se ručno smije podizati. Kao što vidite što je teret bliže tijelu u području pojasa, dopuštena težina je veća. Ukoliko su ruke ispružene, dopuštena težina je manja.

Sve to vrijedi za postupke koji se ne ponavljaju prečesto (najviše do 30 podizanja na sat). Ukoliko se takva radna operacija ponavlja češće od toga, dopuštena težina smanjuje se za 30%, a ukoliko se ponavlja 5 do 8 puta u minuti smanjuje se za 50 %. Za učestalost podizanja veću od 12 puta u minuti potrebno je navedene težine smanjiti za 80%