Rukovanje dizalicama

Dizalicom smije rukovati samo stručno osposobljeni radnik koji ima liječničku svjedodžbu za poslove s posebnim uvjetima rada ne stariju od 24 mjeseca.

Uvijek je prije zahvaćanja tereta potrebno provjeriti da kuka nije oštećena, deformirana ili bez sigurnosnog osigurača.

Uvijek prije bilo kakve operacije sa dizalicom potrebno je provjeriti eventualne zapreke na putu tereta.

Uvijek prije upotrebe provjeriti stanje dodatne opreme za dizanje (čelične užadi, lanaca, traka…) koja ne smije biti oštećena, zgnječena i deformirana.

Uvijek prije početka kretanja sa teretom upozoriti osobe u blizini da se uklone.

Nikad ne prenositi teret preko ljudi, odnosno nikad pod teretom stajati, hodati ili raditi

Nikad ne koristiti nosivu užad vitla kao sredstvo za vezivanje tereta koji se diže.

Nikad ne koristiti kuku za direktno hvatanje tereta

Nikad ne dizati teret koji nije uravnotežen

Pri radu dizalicom posebno je zabranjeno:

• opterećivati dizalicu teretom većim od dopuštene nosivosti dizalice (osim pri pokusnom opterećenju);

• koristiti sigurnosne uređaje (granične sklopke - krajnje isključivače, zaštitne automatske sklopke i dr.) kao stalne radne uređaje;

• podizati teret s koso postavljenim užetom;

• ljuljanjem spuštati teret na mjesto koje se nalazi izvan granice manipulacijskog prostora dizalice (mosne ili druge dizalice s kukom);

• prenositi radnike na teretu odnosno sklopu (uređaju) za prihvat tereta (radnoj platformi i sl.) ako takvo sredstvo nije za to posebno opremljeno;

• ostavljati teret da bez potrebe visi na kuki odnosno užetu dizalice (za prekida rada ili nestanka struje i sl.);

• opterećenom dizalicom istodobno obavljati više radnih operacija nego što to zbog potpune zauzetosti ruku dopušta upravljački sustav dizalice, ako to uputom proizvođača dizalice nije predviđeno, te dizati odnosno spuštati teret uz istodobno kretanje voznog vitla na nosivom užetu (kabelu) kabelske dizalice;

• činiti pun okret kraka bez povratka ako dizalica nije za to konstruirana (građevinska stupna dizalica s horizontalnim krakom i gipkim dovodnim kabelom i sl.);

• podizati teret koji nije slobodan (nalazi se ispod drugog tereta) ili čupati predmete učvršćene (ukopane) za zemlju ili zamrznute za zemlju; zaustavljati pokret stavljanjem komandi u suprotni smjer ako pogon nije za to osposobljen;

• manipulirati dizalicom bez signalista ako dizaličar nije u mogućnosti sa svojeg radnog mjesta potpuno pratiti kretanje pri dizanju, prijenosu ili spuštanju tereta odnosno nosivog ili zahvatnog sredstva;

• manipulirati teretom ako znakove daje više osoba;

• vezivanje tereta neodgovarajućim ili neispravnim pomoćnim sredstvom, npr. oštećenom čeličnom užadi, sintetičkim trakama i sl.

• nejednoliko raspoređivanje tereta na noseća sredstva

• manipulacija tereta dizalicom, a da prostor manipulacije nije slobodan i čist

• dizanje i prenošenje tereta dok se isti njiše, a posebno ako puše jaki vjetar, te ako se radnici nalaze u blizini ili ispod tereta.

Pri utovaru i istovaru tereta dizalicom iz kamiona, radnici se moraju odmaknuti od tereta na udaljenost izvan zone opasnosti.

Ako se teret utovaruje ili istovaruje u blizini zida građevine ili drugih prepreka, radnici se ne smiju nalaziti između tereta i zida, odnosno drugih prepreka kako bi se onemogućilo uklještenje radnika između tereta i prepreke.

Podizanju ili spuštanju tereta dizalicom smije se pristupiti tek ako je 100% utvrđena težina tereta. Način davanja rukom znakova za izvođenje potrebnih pokreta dizalicom: