Uređenje gradilišta

Velik broj ozljeda na gradilištu događa se zbog toga što gradilište nije uređeno i dobro organizirano.

Da bi se spriječile ozljede zbog padova, putovi i prolazi na gradilištu trebaju biti pregledi i čisti. Produžni kablovi se ne smije razvlačiti preko transportnih putova, a ako se ne mogu izmaknuti, tada ih je potrebno ukopati ili zaštiti oblogom od dasaka.

Na jasan i razumljiv način treba obilježiti pločama upozorenja, uputama, PVC trakom, "psihološkom ogradom" i raznim drugim oznakama, mjesta gdje prijete povremene i stalne opasnosti pri izvođenju radova.

Na mjestima gdje postoji povećana opasnost od pada predmeta s visine, a gdje tehničke mogućnosti ti dozvoljavaju (ulaz u objekat i sl.), treba obavezno postaviti zaštitne nadstrešnice. Mjesta izvedbe ovih nadstrešnica za konkretne slučajeve treba riješiti tehničko osoblje radilišta u tijeku izvođenja radova.

Ukoliko se radovi izvode uz javne prometne površine, tada je potrebno po mogućnosti ograditi radilište zaštitnom ogradom ili PVC trakama (dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi zbog protezanja na velikim prostranstvima, moraju se označiti određenim prometnim znakovima i oznakama upozorenja na drugi odgovarajući način).

Prolaz za pješake treba biti osiguran na način da slučajni prolaznici ne mogu ući u opasnu zonu radova.

Prijelazi preko jama i kanala moraju biti široki najmanje 60 cm i imati čvrsto sljubljene mosnice. Ako se preko njih transportiraju teži tereti konstrukciju treba ojačati. Ako se prijelazi nalaze iznad jama ili kanala koji je dublji od 1m. moraju se postaviti propisane zaštitne ograde.

Kosi prilazi i prolazi preko jama, kanala i sl. ne smiju biti strmiji od 40%.

Zabranjena je upotreba glazbenih uređaja na gradilištu jer ometaju komunikaciju i signalizaciju te tako narušavaju sigurnost svih prisutnih.