Zapaljive i eksplozivne tvari

Prije započinjanja s izvođenjem radova kod kojih se može očekivati pojava vatre ili eksplozije, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite od požara te osigurati stalnu kontrolu i nadzor.

Boce s plinovima se ne smiju se držati na mjestima gdje postoji mogućnost njihova zagrijavanja iznad 40 oC.

Mjesta moraju biti osigurana tako da je onemogućeno svako oštećenje i otuđenje opasnog materijala. Uz njih se moraju nalaziti aparati za gašenje požara.

Opasno je skupno skladištenje boca s različitim plinovima, osobito s kisikom jer podržava gorenje.

Mjesta gdje se privremeno skladište zapaljive tekućine i plinovi moraju imati natpise koji upozoravaju na opasnost od požara i eksplozije: »ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP S OTVORENIM PLAMENOM«, »NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN«, »OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE«, »OBVEZNA UPORABA ALATA KOJI NE ISKRI«.

Ispravan način prenašanja boca s plinovima