Zaštitni pojas

Zaštitni pojas upotrebljava se kad se radnik ne može zaštititi na drugi način na mjestima na kojima sa kojih se može pasti, a ne mogu se postaviti nikakve pomoćne konstrukcije za zaštitu od pada s visine.

Zaštitni pojas veže se za spojno uže koje ne smije biti duže od 1,5 m.

Prije upotrebe zaštitni pojas treba dobro pregledati – da li je ispravna kopča i u kakvom je stanju spojno uže.

Obično spojno uže

Elastično spojno uže – prilikom pada dolazi do amortizacije sile

Spojno uže koje se kopča direktno na opasač

Pojas kod kojeg se spojno mjesto s užetom nalazi na leđima, a izveden je sa trakama koje prelaze preko ramena i između nogu s obje strane. Takav pojas u slučaju pada omogućava ravnomjerno opterećenje, pa se smanjuje opasnost od ozljeda leđa

Osiguranje zaštitnim pojasom tijekom postavljanja skele