Zemljani radovi

Zemljani radovi su naizgled jednostavni. Međutim, kod zemljanih radova postoje velike opasnosti za radnike koji se moraju pridržavati određenih pravila kako se ne bi dogodile nezgode.

Kod iskopa rovova i kanala postoji opasnost od obrušavanja i zarušavanja zemlje.

Da se spriječi zarušavanje zemlje iskop se mora obavljati određenom tehnikom i uz osiguranje bočnih strana (razupiranjem).

Razupiranje strane iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređenja po kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine manje od 200 cm.

Kod kopanja rovova i kanala iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguravanje bočnih strana iskopa. Podupiranje zasječenog tla izvesti na osnovu posebnih crteža, prema uputama neposrednog rukovodioca.

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa (min. 1,0 m) da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop.

Za silaženje u iskop treba koristiti odgovarajuće ljestve. Nije dozvoljeno spuštanje u iskop po oplati ili po razuporama jer se može narušiti stabilnost iskopa.

Osiguranje bočnih strana iskopa primjenom gotovih formiranih oplata i razupiranjem pomoću tipskih razrupora. Ovakav način osiguranja izvodi se kad se rov ili kanal radi sa strojevima za iskop.

Način osiguranja iskopa sa tipskim elementima

Uređenje radilišta postavljanjem ograde uz iskop.

Potrebno je izbjegavati svako kretanje i zadržavanje u blizini strojeva za iskop zemlje. Najmanja dopuštena udaljenost od zahvatnih naprava strojeva koji se koriste za betoniranje iznosi 5 m.

Kod izvođenja zemljanih radova uz urušavanje zemlje, opasnost predstavlja i prisutnost plinova (posebno kod čišćenja postojećih okna i kanala). Prisutnost plinova kod radova u šahtovima i kanalima ispituje se posebnim instrumentom i to prije početka radova. Ako se ustanovi prisutnost plinova, potrebno je provesti provjetravanje s ventilatorom u “S” izvedbi, sve dok se pouzdano ne ustanovi da plinova više nema. Tek nakon toga se može početi s radovima uz stalni nadzor.

Primjeri nepravilnosti

Radnici rade u neosiguranom rovu bez upotrebe zaštitne kacige. Na desnoj slici vidi se i napuklina na mjestu gdje gornji radnik čuči – neposredno nakon toga rov se zarušio.