Osnovna pravila laboratorijskog rada

Prije početka rada obavezno je upoznati se s mjerama opreza i zaštite pri radu u laboratoriju, te se strogo pridržavati istih.

Zbog stalne opasnosti od požara svaki radnik je na početku radnog odnosa dužan saznati gdje se nalazi aparat za gašenje požara i kako se njime rukuje, sanduk s pijeskom, deka za gašenje požara, glavni prekidači struje, te glavni ventili plina i vode.

Osnovna pravila laboratorijskog rada su slijedeća:

1. U laboratoriju trebaju vladati red i tišina.

2. Tijekom rada radnik je dužan nositi radni mantil.

3. Nije dozvoljeno izvoditi nekontrolirane eksperimente, odnosno eksperimente koji nisu propisani planom i programom rada.

4. Ne počinjati rad dok nije pripremljen sav potreban pribor i kemikalije.

5. Potrebno je voditi računa o koncentraciji tražene kemikalije.

6. Ako u uputi za izvođenje eksperimenta nije navedena količina reagensa, upotrijebiti najmanju potrebnu količinu.

7. Reagense nikada ne vraćati natrag u bocu za reagense.

8. Posude je preporučljivo prati odmah dok je vlažno, jer se kasnije teško pere.

9. Nakon vaganja vagu treba očistiti, a utege uredno složiti u kutiju.

10. Otpadne kapljevine i u vodi topljive soli bacati u izljev, te isti odmah oprati tekućom vodom.

11. Organska otapala izlijevaju se u boce za otpadna organska otapala.

12. U vodi netopljive soli, kao i sve ostale čvrste otpatke, bacati samo u posude za otpatke.

13. Tijekom rada radno mjesto održavati čisto i uredno. Zato je potrebno da svaki radnik ima krpu za brisanje stola.

14. Po završenom radu izljeve treba oprati, a radno mjesto dovesti u red.

15. Svaku ozljedu potrebno je prijaviti odmah voditelju vježbi.