Opasnosti i mjere sigurnosti kod radova pri lakiranju

Kod lakiranja se radnici susreću sa višestrukim opasnostima uvjetovani svojstvima lakova i nitrolakova, te razređivača i ostalih materijala koji se upotrebljavaju kod površinske obrade drvenih i metalnih predmeta.

Izvori opasnosti pri lakiranju su: štetno djelovanje organskih otapala kao sastavnih dijelova lakova i razređivača na zdravlje radnika, te mogućnosti požara i eksplozija. Kontinuirano udisanje para otapala negativno utjeće na zdravlje radnika, te vrlo lako dovodi do profesionalnih oboljenja. Trovanje otapalima dovodi do glavobolja i vrtoglavica, neka otapala napadaju srce, krv, živčani sustav, dišne organe, neka opet uzrokuju upale sluzokože oči i nos.

Uzroci požara a s njim vezane i eksplozije su također vrlo različiti – iskra, opušak, neispravne električne instalacije, otvoreni plamen. Požari u lakirnicama šire se brzo i u pravilu obuhvaćaju cijelu lakirnicu odjednom.

Posebnu opasnost predstavljaju nitrolakovi zbog lako zapaljivih i eksplozivnih svojstava nitroceluloze koja je njihov sastavni dio. Veliku opasnost pri radu sa nitrolakovima predstavlja razređivač kojim se oni razređuju, a koji je otrovan i lako zapaljiv.

Veliku opasnost u svim vidovima predstavljaju improviziranje i nepravilno izgrađene lakirnice, nepropisno izvedene i dotrajale električne instalacije, nepravilna ventilacija, pare i nečistoća u lakirnicama, razne krpe, odbačeni papiri, nepravilno uskladištenje ostataka lakova, nepropisno grijanje i sl.

Nepridržavanje propisa u upotrebi osobnih zaštitnih sredstava također predstavlja ozbiljan vid opasnosti.