Zaštita na radu u dentalnoj medicini (stomatologiji)

Uvod

Stomatolozi/dentisti i profesionalni rizici

Prevencija i mjere zaštite na radu

Površine za kretanje

Električna struja

Opasne kemikalije

Tjelesni napori i nefiziološki položaji tijela

Podizanje, prenošenje i odlaganje predmeta

Rasvjeta

Mikroklima

Požar

Piktogrami opasnosti

Dijamant opasnosti