Opasnosti od požara u trgovini

Grijalice, kuhala, peći, pribor za pušenje i slično, često mogu izazvati požar u trgovinama. Najčešće se može zapaliti papir, drveni predmeti, zastori i ostala zapaljiva roba uskladištena u prostorijama i na policama. Peći se moraju održavati i koristiti prema uputama proizvođača.
Pored grijalica i peći nemojte stavljati nikakve zapaljive predmete i robu. Za potpaljivanje ne smijete upotrebljavati tekuće gorivo, a kod potpaljivanja uljanih peći postupite točno prema uputi proizvođača.

Bočice od mirisa ili lakova, doza za raspršivanje (sprej), tube od ljepila i slične predmete nemojte bacati u peć, jer mogu lako planuti, pa čak i eksplodirati.

Kuhala za kavu i električne grijalice, ako se već upotrebljavaju, moraju biti postavljene na vatrostalne podloge. U slučaju da ipak bukne požar, najučinkovitija je hitna intervencija, pri čemu treba primjenjivati odgovarajuće aparate za početno gašenje požara, koji se moraju nalaziti u svakoj prostoriji. Mogu se upotrijebiti i improvizirana sredstva za gašenje, kao što su to poklopci, deke, razne ponjave i slično. Uz ove uređaje ne odlažite u zapaljivi materijal.

- Grijalice postavite tako da nisu usmjerene u predmete - robu.

- Ne postavljajte ih nikada ispod polica ili prodajnih stolova, jer postoji opasnost da ih zaboravite isključiti.

- Upaljenu cigaretu ne stavljajte na radni stol, policu, na kutije sa cigaretama i šibicama, jer veoma lako mogu izazvati požar.

- Šibicu najprije ugasite i tek onda stavite u pepeljaru.

- Opuške ne bacajte u košaricu za smeće, već ih ugasite u pepeljari.

U slučaju izbijanja požara svaka intervencija treba biti brza i efikasna. Zbog toga se u radnim prostorijama moraju nalaziti aparati za početno gašenje požara, a radnici moraju znati njima rukovati. Pristup uređajima za gašenje, vatrogasnim aparatima, požarnim hidrantima i slično, mora biti uvijek slobodan. Ako bukne požar, budite prisebni i odmah pristupite gašenju sredstvima koja vam stoje na raspolaganju i u sklopu svojih mogućnosti i znanja. Od­mah pozovite ekipu za gašenje požara.

Prije napuštanja svojeg radnog mjesta ne zaboravite ugasiti va­tru u pećima, isključiti električne plinske grijalice, isključiti električna kuhala te pregledati košarice za otpatke da nije zaostao gorući opušak. Tek nakon toga zatvorite prostoriju.

U specijaliziranim prodavaonicama i odjelima robnih kuća, gdje se prodaju boje, lakovi, ljepila, razna otapala i slično, postoji poseban režim i pravila ponašanja kojih se morate držati, a to isto zahtijevajte i od potrošača budući da i najmanji propust (pušenje ili upotreba otvorenog plamena) može imati teške posljedice. Međutim, usprkos svim mjerama zaštite može buknuti požar.U tom slučaju treba brzo i ispravno reagirati i postupiti na sljedeći način:

- pristupiti gašenju požara

- odstraniti zapaljivi materijal i zapaljive tekućine

- primijeniti maksimalnu osobnu zaštitu i oprez pri gašenju požara

- požar gasiti s udaljenosti od 1 do 2 metra

- spriječiti širenje požara zatvaranjem nepotrebnih otvora u prostoriji

- evakuirati kupce na otvoren prostor, kako bi se izbjegla mogućnost trovanja i eventualne eksplozije

- požar dojaviti vatrogasnoj postrojbi

- isključiti struju

- nakon gašenja raspršenim mlazom vode neutralizirati atmosferu

Da biste mogli brzo i učinkovito intervenirati, morate imati is­pravnu opremu, zato povremeno kontrolirajte sredstva za gašenje požara.