Dušična kiselina

Ona iritira sluznicu i kožu. Stvra jake opekline kože s mjehurima i duboka oštećenja tkiva. Koža postaje žuta. Kod dulje ekspozicije dolazi i do oštećenja zubi. Ako kapljice dušične kiseline prodru u oko, dolazi do oštećenja ili čak gubitka vida. Ako dođe u prabavni trakt, dolazi do teških oštećenja jednjaka, želuca i crijeva. Inhalacijom para, dolazi do oštećenja pluća, a kod velikih koncentracija, i edema pluća.

Zaštita profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način:

• Aluminijske posude u kojima se drži HNO3, mogu se držati u prostorijama s dobrom prirodnom ventilacijom.

• Osobe koje rade sa HNO3 , moraju nositi zaštitne naočale, rukavice, pregaču, cipele, odnosno treba zaštititi oči, glavu, ruke i noge.

• Sva osobna zaštitna sredstva moraju se dobro održavati i pažljivo čistiti, a oštećena treba izbaciti iz upotrebe.

• Sve posude u kojima se drži HNO3 , moraju biti neoštećene i dobro zatvorene, izolirane od zapaljivih izvora.

• Na vidljivom mjestu treba istaknuti mjere zaštite na radu.

• U slučaju prolijevanja kiseline po stolu ili podu, treba ispirati velikom količinom vode, a ne smiju se površine posipavti pijeskom, zemljom, piljvinom jer dolazi do stvaranja nitroznih plinova.

Prva pomoć od štetnog djelovanja dušične kiseline:

• Sve dijelove tijela koji su poliveni kiselinom, treba ispirati vodom najmanje 15 min, a to isto činiti ako kapne tekućina u oči.

• Voda ne smije kod ispiranja biti hladna, već mlaka, napose kod ispiranja oka, a unesrećeni mora oko okretati na sve strane kako bi voda došla u sve dijelove oka.

• Nakon toga, bolesnika otpremiti k liječniku i okulisti.

• Ako je unesrećeni inhalirao veće koncentracije para HNO3 ne smijemo mu primjenjivati umjetno disanje.

• Ako je kiselina ušla u probavni trakt, treba brzo dati mlaku vodu, ali ne previše, da ne dođe do rastezanja jednjaka i želuca koji su oštećeni. Ne davati sodu bikarbonu.

HNO3 može izazvati požar jer je jako zapaljiva, i s mnogim metalima uzrokuje zapaljenje organskih tvari, kao papira, piljevine i dr. Za gašenje vatre treba upotrijebiti vodu. HNO3 kao jak oksidans, može izazvati eksploziju ako dođe u dodir s lako oksidirajućim materijalima.