Dušični dioksid

To je nadražljivac koji prodire duboko u pluća i štetno djeluje tek nakon nekoliko sati. Karakteristika je nitroznih plinova da kod inhalacije visokih doza, ugroženi ne osjeća nikakvih promjena, niti u obliku kašlja, niti u obliku iskašljavanja. Tegobe počinju nakon 24 sata s teškim disanjem, cijanozom i eventualnom pojavom plućnog edema.

Zaštita profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način:

• kontrola mjesta s obzirom na koncentraciju,

• koncentracija mora biti ispod MDK, a da bi se to postiglo, potrebna je dobra ventilacija prostorija,

• mjere sigurnosti pri radu moraju biti napisane na vidljivom mjestu,

• kod naglog prodora plina u atmosferu, sve radnike treba evakuirati.

Prva pomoć kod trovanja dušičnim dioksidom provodi se na slijedeći način:

• otrovanog ukloniti iz zatvorene atmosfere,

• otrovani mora mirovati,

• ako je moguće, otrovanom pružiti inhalaciju kisika, transportirati otrovanog u mirovanju k liječniku.