Etilni alkohol

On ima narkotičko i nadražujuće djelovanje. Nadražuje gornje dišne organe i oči. Kod izlaganja koncentracijama većim od 1000 ppm, nastupa nadražaj očiju, nosa i grla, a zatim se javlja pospanost, glavobolja, klonulost i psihička dekoncentracija.

To je otrov koji se ne kumulira, nego brzo oksidira, za razliku od metilnog alkohola. Trovanja nastala gutanjem, izazivaju pijanstvo, a u težim slučajevima i komu (bljedilo, nepravilno disanje, ubrzan puls i nizak RR)

Zaštita profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način:

• etilni alkohol je lakozapaljiva tvar, pa ga treba držati u dobro ventiliranim prostorijama,

• ne smije se držati blizu izvora topline ili kisikove bombe,

• kod rukovanja potrebana su zaštitna sredstva, maske i rukavice,

• treba se držati pravila i zakona o lakozapaljivim i eksplozivnim tvarima.

Prva pomoć u slučaju nezgoda pri radu s etilnim alkoholom:

• Ako je unesrećeni inhalirao veće količine para, treba ga odmah odnijeti na svježi zrak i primijeniti umjetno disanje, po mogućnosti davati kisik. Bolesnika dobro ugrijati.

• Ako je unesrećeni progurao alkohol, treba izazvati povraćanje, a davati mu mlijeko, bjelance i crnu kavu.