Metilni alkohol

Do trovanja može doći ako se duže vrijeme udišu pare metanola. Trovanje je moguće i preko probavnog trakta, i preko kože, a znaci trovanja su vrtoglavica, osjećaj pijanstva, mučnina, povraćanje i smetnje vida. Ako je koncentracija manja, postoji latencija koja može trajati od 15-20 sati.

Zaštita profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način:

• najvažnije je da se osobe što kraće vrijeme zadržavaju u prostorijama gdje se radi s metanolom,

• potrebna je dobra ventilacija prostorija gdje se metanol isparava,

• dobra osobna higijena osoba koje rade s metanolom,

• kod rada s metanolom, obavezno je nošenje zaštitnih sredstava (rukavice, naočale, plastični štitnik za lice),

• sve posude s metanolom moraju biti dobro označene da se ne bi zamijenile s etilnim alkoholom, te dobro uskladištene na hladnom mjestu, daleko od izvora topline ili otvorenog plamena,

• osobe koje rade s metanolom, moraju se podvrgavati periodičnim liječničkim pregledima.