Osobna zaštitna sredstva - opće odredbe

Štetni utjecaji koji nepovoljno djeluju na zdravstvene radnike u toku njihovog rada, mogu biti slijedeći:

• plinovi i pare

• nedostatak kisika za disanje

• otrovne i nagrizajuće materije

• zarazne tvari

• neadekvatno osvjetljenje

• štetna zračenja

• nepovoljni klimatski uvjeti

• oštri, šiljasti i hrapavi predmeti

• električna struja

Posebnim propisima i samoupravnim općim aktima regulirana su prava i obaveze korištenja zaštitnih sredstava i osobnih zaštitnih sredstava na radu. Zdravstveni radnici su obavezni upotrebljavati zaštitna sredstva namijenjena za određenu svrhu, pravilno njima rukovati i održavati ih u ispravnom stanju. U pravilu, zdravstveni radnici nerado upotrebljavaju zaštitna sredstva jer ih smetaju u njihovom slobodnom kretanju, a time i pri radu.

Da bi zdravstveni radnici upotrebljavali osobna zaštitna sredstva pri obavljanju svoga posla, ta sredstva bi trebala biti ugodna i lagana za nošenje. Neispravna osobna zaštitna sredstva treba odmah zamijeniti. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava i sredstava za opću zaštitu, postiže se višestruka, efikasnija zaštita profesionalno izloženih zdravstvenih radnika.