Sažetak standardnih mjera zaštite

• uzorci, uključujući krv, krvne pripravke i druge tjelesne tekućine svih bolesnika smatraju se potencijalno zaraznim,

• ruke treba prati prije i nakon kontakta s bolesnicima i nakon skidanja rukavica, te odmah nakon što su ruke vidljivo zakrvavljene,

• rukavice treba nositi kad god postoji mogućnost kontakta s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama,

• pregače, zaštitne očale i maske treba nositi kada postoji mogućnost raspršivanja i aerosolizacije krvi i drugih tjelesnih tekućina,

• manipulacija s oštrim predmetima mora biti pžljiva, moraju se odlagati u neprobojne posude,

• igle se nikad ne diraju, ne savijaju, ne lome niti se na njih vraća poklopac,

• na mrlje od krvi najprije treba staviti upijajuće jednokratne ubruse, potom treba ukloniti mrlje, onečišćenje oprati sapunicom te dezinficirati prostor s 0,5% otopinom hipoklorita (npr. 1:10 razrjeđenje 4%-tne varikine), tijekom provođenja navedenih postupaka moraju se nositi rukavice,

• kontaminirane predmete/aparate koji se ponovno koriste treba dekontaminirati sterilizacijom, a ako to nije moguće, tada dezinfekcijom visokog stupnja,

• maske i baloni za umjetnu ventilaciju trebaju biti lako dostupni tamo gdje se očekuje poduzimanje mjera kardiopulmonalne resuscitacije,

• zdravstveni radnici s otvornim ranama i vlažnim dermatitisom trebaju izbjegavati izravni kontakt s bolesnicima i ne bi smjeli rukovati s kontaminiranim materijalom,

• bolesnike samo zbog HIV-infekcije nije potrebno posebno izolirati.