Kretanje na radu

Na radnim i prometnim površinama, kojima se kreću radnici zaposleni na održavanju motornih vozila, veoma su česti padovi radnika. Najčešći uzroci padova su oštećeni ili klizavi podovi te nezaštićeni otvori u podu. Do klizanja na podu dolazi najčešće zbog prolivenog ulja, a do padova u otvore zbog nezaštićenih montažnih jama za popravak vozila.

Zbog toga sve površine po kojima se kreću radnici moraju biti tako izrađene i održavane da ne postoji opasnost od padova. Montažne jame moraju biti ograđene ili pokrivene čvrstim daskama. Ograda se obično postavlja na one jame koje imaju uz rub postavljen štitnik za zaštitu od upadanja kotača u jamu, a treba biti izvedena tako da se može lako skidati i postavljati. Na jamama koje nemaju štitnike za vođenje kotača vozila moraju se za zaštitu od padova postavljati daske odnosno mosnice takve čvrstoće da bez ikakvih opasnosti mogu izdržati težinu i najtežeg vozila. Gornji rub dasaka mora biti uvijek u razini poda, kako ne bi dolazilo do spoticanja radnika. Za vrijeme kretanja vozila, jama mora biti pokrivena. Tek kada se vozilo zaustavi i osigura od neželjenog kretanja, otkrivaju se oni dijelovi jame koji su potrebni za rad.


- Za vrijeme dok nema vozi­la nad jamom zaštitite se od padova postavljanjem zaštitne ograde.


- Ne ostavljajte nikada jamu nezaštićenom. Kada završite s radom zatvorite sve otvore na jami.


Kako se ulje pri ispuštanju iz vozila ne bi prolijevalo po podu, potrebno ga je ispuštati u odgovarajuće posude postavljene ispod vozila. U slučaju da ipak dođe do prolijevanja, potrebno je mjesto na kojem se nalazi ulje posuti piljevinom, a kad ona nakon nekoliko minuta upije tekućinu očistiti je i pod posipati suhim pijeskom.

Prolivenu tekućinu odmah uklonite odgovarajućim priborom i sredstvima. Ako na vozilima u radionici dođe do propuštanja na pojedinim dijelovima radi lošeg brtvljenja, ispod takvih mjesta moraju se postaviti sabirne posude - tave.

Kako pri nalijevanju ulja ili vode ne bi došlo do prolijevanja, neophodno je upotrebljavati odgovarajuće posude sa suženim izljevnim otvorom.

Poslovi koji se obavljaju na povišenim mjestima, na primjer popravci sa visokom karoserijom, predstavljaju opasnost od padova. Najčešći uzroci padova u ovim slučajevima su improvizirane radne platforme od stolica i sanduka, te nepodesne ili oštećene odnosno neodgovarajuće ljestve.

Opasnosti od pada postoje također i onda, kada ljestve nisu propisno izvedene, ili su izrađene iz lošeg materijala, odnosno, ukoliko se slomi prečka, razmaknu dvostrane ljestve, ili se pak ljestve okliznu na glatkom betonskom podu. Za zaštitu od padova, kada se radovi obavljaju na povišenim mjestima koristite samo ispravne i odgovarajuće ljestve ili pomične radne platforme.

Dvostrane ljestve na sklapanje moraju imati sigurnosnu prečku za oslanjanje tijela ili ruku te dasku za odlaganje alata. Krakovi ljestava trebaju biti s obje strane povezani lancem, ili na neki drugi način koji će spriječiti njihovo razmicanje.

Jednostrane ljestve moraju biti zaštićene od klizanja i prevrtanja. Za zaštitu od klizanja postavljaju se različite vrste papučica, a za zaštitu od prevrtanja potrebno ih je postaviti pod određenim kutom na vozilo. Da bi ste spriječili prevrtanje ljestava postavljajte ih pod propisanim kutom.

Kretanje stepenicama, na primjer u montažnoj jami, također može predstavljati opasnost od ozljeda pri padu, ako stepenice nisu ispravno izvedene, održavane, ili su pak slabo osvijetljene. Stepenice ne smiju biti klizave, naročito na rubovima, niti oštećene. Stepenice po kojima je proliveno ulje predstavljaju stalnu opasnost od padova. Zahtijevajte da stepenice budu uvijek suhe, čiste, ispravne i dobro osvijetljene.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati