Uvod

U graditeljstvu postoji nekoliko temeljnih razloga koji utječu na korištenje građevinskih strojeva, primjerice:

- porast obujma radova, kao rezultat građenja suvremenih objekata potrebnih civilizacijskom društvu za njegov razvoj i daljnji napredak,

- zahtjev za ujednačenu kvalitetu, kao jamstvo za stabilnost, sigurnost i trajnost izgrađene građevine,

- socijalno-kulturni razlog, koji zahtijeva da se čovjeka oslobodi nehumanih i teških radova, kao što su radovi po kiši, hladnoći, blatu, u vodi i slično,

- ekonomski razlog, kao posljedica velikih potreba i želja, većih od mogućnosti, pa se racionalizacijom radova nastoji smanjiti taj raskorak,

- razvojni napredak industrijske proizvodnje, koja može proizvesti snažne, precizne i ekonomične građevinske strojeve, prilagođene zahtjevima tehnologije rada i ostalim potrebama.

Jedino uporabom građevinskih strojeva moguće je u kratkom roku obaviti goleme građevinske radove, postići traženu kvalitetu i ekonomičnost, te istodobno humanizirati ljudski rad. Gotovo je nezamislivo spomenuti graditeljstvo, a ne pomisliti odmah i na građevinske strojeve, bez kojih graditeljstvo ne bi uopće moglo opstati. U početku su se rabile poluge, kotači i užad, a budućnost graditeljstva je u elektronici, daljinskom upravljanju, automatima i robotima. Primjena građevinskih strojeva zahtijeva temeljito poznavanje njihovih mogućnosti te poznavanje područja u kojima se radovi obavljaju, vrste radova i tehnologije što će se u radu primjenjivati.

Uporaba građevinskih strojeva u području graditeljstva je neizbježna, štoviše ima primjera da se građevinski stroj konstruira i proizvede za unaprijed određeni građevinski zahvat ili objekt (oplatni tunelski stroj). Konstruktori i proizvođači strojeva i u tom području graditeljstva su vrlo aktivni, napose u proizvodnji malih strojeva, pa je pojava novih strojeva na tržištu vrlo česta, a izbor najpogodnijega manjega građevinskog stroja pri nabavci kompliciran.

Povećano rabljenje strojeva u gotovo svim aktivnostima u graditeljstvu povećava i potražnju za njima i konačno nabavku. Povećana nabavka strojeva potiče opet njihovu proizvodnju, stvarajući konkurentnost na tržištu, prisiljavajući proizvođače da proizvode sve praktičnije i svrhovitije strojeve. Povećanje potražnje za građevinskim strojevima na tržištu povećava i broj njihovih proizvođača, pa se često proizvode iste vrste strojeva uz razlike koje nisu plod tehničke inovacije i ekonomičnosti, već su tu u prvom redu komercijalni interesi.

Različitost značajki u iste vrste i veličine nekoga građevinskog stroja uzrokom je teškoća pri nabavci, zatim pri organizaciji rada strojem, pri utvrđivanju učinka kao i jedinične cijene proizvoda. Uzevši u obzir sve teškoće u svezi s nabavkom stroja, imperativno se nameće potreba da se nabavljanju strojeva prilazi studiozno, kako bi se odabrao najpogodniji tip potrebne vrste. Pri uporabi stroja potrebna je optimalna organizacija, kako bi se stroj učinkovito koristio i što brže vratila uložena financijska sredstva, što zahtijeva izradbu plana organizacije rada. Zbog tih i ostalih razloga neophodno je što bolje upoznati područje rada i rad građevinskih strojeva, kako bi se moglo ekonomično graditi, u čemu mnogo pomažu i razne usporedbene metode.