Zaštitne naprave na ručnom mehaniziranom alatu

S obzirom da se ručni mehanizirani alat koristi kod izvođenja svih mogućih vrsta radova, koji se obavljaju u zatvorenim i otvorenim prostorima, te pod različitim uvjetima i na različitim mjestima, zaštitne naprave ugrađene na samim alatima imaju veliku ulogu u sprječavanju nezgoda. Na pojedinim vrstama alata nije moguće postaviti zaštitne naprave (bušilica), pa je kod rada s takvim alatom potreban puni oprez.

Ručna električna brusilica je često u upotrebi, a s obzirom na stalnu opasnost koja prijeti od rada s njom, obvezno je treba upotrebljavati sa štitnikom. Štitnik mora biti dovoljne mehaničke čvrstoće da može spriječiti ispadanje dijelova brusnog kola u slučaju loma. Otvor štitnika ne smije prelaziti 180 0, a mora prekrivati, osim brusnog kola i kraja vretena, maticu i prirubnicu. U pravilu, štitnik mora prekrivati najmanje 1/2 brusnog kola.

- Ako se u okviru tehnološkog postupka rad ne može obaviti štitnikom, tada se na brusno kolo moraju postaviti posebne zaštitne prirubnice. Promjer ovih zaštitnih prirubnica, vanjske i unutarnje, mora iznositi najmanje 1/2 promjera brusnog kola.

- Pri zamjeni brusnog kola potrebno je posebnu pozornost obratiti na maksimalnu dopuštenu brzinu vrtnje kola i brzinu vrtnje brusilice

- Prijenosne električne kružne pile, za obradu drva, mogu biti izvedene s vlastitim elektromotorom ili mogu biti takve izvedbe da je na njih potrebno priključiti bušilicu. U jednom i drugom slučaju, list pile mora biti potpuno zaštićen. Dopušta se da otvor na oklopu  pile bude maksimalno 100. Veći dio oboda pile je pri tome čvrsto zaštićen oklopom, dok se donji dio koji je u zahvatu zaštićuje pomićnim oklopom. Naslon pile se jednako tako može zakretati i to radi dubine piljenja ili mijenjanja kuta zahvata pile. Smjer vrtnje mora biti jasno označen na oklopu ili listu pile.