Zaštita od povrjeđivanja električnom strujom niskog napona

Zaštita od indirektnog dodira


Da bi spriječili predugačko trajanje opasnih napona dodira, najčešće električna trošila i uređaje štitimo automatskim isključivanjem napajanja:

- posredstvom nadstrujnih zaštitnih uređaja (automatskih prekidača i osigurača)
- ili pak zaštitnim uređajima diferencijalne struje (zaštitne strujne sklopke).

Uspješno automatsko isključivanje napajanja u slučaju pojave previsokog napona dodira omogućava se spajanjem metalnih kućišta trošila i uređaja preko zaštitnih vodiča na uzemljivače ili na pogonsko uzemljenje izvora energije.
Zbog toga je jako važno da zaštitni vodiči nisu prekinuti, jer prekid zaštinog vodiča predstavlja neispravnu zaštitu od previskog napona dodira.
Jednako tako loše podešeni prekidači i osigurači krpani žicom, dovode do nedjelotvornosti zaštite s automatskim isklapanjem napajanja


Strujna zaštitna sklopka

U redovitom pogonu struja koja dolazi u trošilo jednaka je struji koja odlazi iz trošila. Ako u dođe do proboja izolacije vodiča, struja kvara prelazi preko PE vodiča, pa strujna zaštitna sklopka isklapa napajanje.

Svaka strujna zaštitna sklopka na sebi ima TEST tipkalo za provjeru isključenja sklopke. Ova se funkcija mora redovito provjeravati.

Uspješno automatsko isključivanje napajanja u slučaju pojave previsokog napona dodira omogućava se spajanjem metalnih kućišta trošila i uređaja preko zaštitnih vodiča na uzemljivače ili na pogonsko uzemljenje izvora energije.

 

- Zbog toga je jako važno da zaštitni vodiči nisu prekinuti, jer prekid zaštinog vodiča predstavlja neispravnu zaštitu od previskog napona dodira.

 

Jednako tako loše podešeni prekidači i osigurači krpani  žicom, dovode do nedjelotvornosti zaštite s automatskim isklapanjem napajanja.

 

Ukoliko je uređaj izveden u dvostrukoj izolaciji (uređaj klase II), tada ga nije potrebno spajati preko kabla sa zaštitnim vodičem.


- Zaštitni vodič mora biti dobro spojen na kućište trošila i na zaštitni kontakt utikača.

- Priključak trošila sa zaštitnim vodičem izvodi se utikačem sa zaštitnim kontaktom (šuko) u priključnicu koja također ima zaštitne kontakte (šuko).

- Zaštitni kontakti šuko utičnice trebaju biti neoštećeni i čisti; naročito je potrebno provjeriti njihovo stanje nakon svih ličilačkih radova jer mogu biti obojani bojom za zid i tako postati nefunkcionalni.

 

Najtraženije usluge

Loading...