Novosti iz zaštite na radu

 1. February 15, 2024

  Međunarodni seminar/webinar: Planiranje zaštite

  Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu organizira seminar/webinar pod nazivom „Planiranje zaštite“. Seminar će se održati 22.03.2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Holiday koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo. Autori se prijavljuju slanjem…
  Continue Read
 2. February 05, 2024

  Seminar: Upravljanje kemikalijama 2024

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Upravljanje kemikalijama 2024.“ koji će se održati 20. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Diplomat na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb.  U NN 148/2023, dana 13. prosinca 2023. godine,…
  Continue Read
 3. January 19, 2024

  Stručni seminar: Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac Tehnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliše i registar onečišćavanja okoliša ROO

  Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom „Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac tehnnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša…
  Continue Read
 4. January 16, 2024

  Priručnik: Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore

  Poslovna literatura d.o.o. predstavlja novo stručno izdanje u suradnji s autorom Krešimirom Petlićem, dipl. ing. sig., stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Naziv priručnika je „Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore“.
  Continue Read
 5. January 11, 2024

  Zaštita zdravlja na radu - Novi propisi, rad od kuće, procjena rizika

  Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizira stručni skup pod nazivom “Zaštita zdravlja na radu - Novi propisi, rad od kuće, procjena rizika“. Stručni skup će se održati u četvrtak 25.siječnja 2024.godine u velikoj dvorani tvornice Kraš koja se nalazi na adresi Ravnice 48, 10000 Zagreb. Cilj…
  Continue Read
 6. December 21, 2023

  Seminar: Balanced scorecard sustav - Povezivanje strategija s akcijama

  Veleučilište studija sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Balanced scorecard sustav – povezivanje strategija s akcijama“. Seminar će se održati 26. siječnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati, na adresi Veslačka 2a, 10000 Zagreb. U suvremenom poslovnom okruženju, organizacije se…
  Continue Read
 7. December 14, 2023

  Novi propisi iz područja zaštite na radu

  U Narodnim novinama, br. 148/2023, objavljeni su novi propisi koji se odnose na područje zaštite na radu, dana 13. prosinca 2023. godine. Ovi novi propisi stupaju na snagu, odnosno počinju se primjenjivati  i postaju obvezni od 21. prosinca 2023. godine, predstavljajući značajan korak prema unapređenju uvjeta rada i osiguranju zdravlja radnika.
  Continue Read
 8. December 11, 2023

  Seminar: Zakon o radu - dvojbe i problemi u primjeni

  Časopis Radno pravo organizira seminar pod nazivom „Zakon o radu – dvojbe i problemi u primjeni“. Seminar će se održati 14. prosinca 2023. godine s početkom u 10:30 sati, u hotelu Antunović koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100, 10000 Zagreb.
  Continue Read
 9. November 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska…
  Continue Read
 10. November 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb.
  Continue Read
Page